Stipendiater 2024

Utvalda

FM Staffan von Arbin, Uddevalla, Prover på fiskeanläggningar vid Aranäsborgen (10 000 kr, Birger Nermans fond)

FM Sebastian Boström, Malmö, Slitspårsanalys av kvartsredskap från Dagsmosse (10 000 kr, Birger Nermans fond)

FD Rune Edberg, Uppsala, glasyranalyser på uppståndelseägg i Sigtuna (10 000 kr, Jan Peder Lamms fond)

FD Alf Ericsson, Linköping, Publicera data från fornborgen Jättekyrkan (Sö) (6 000 kr, Birger Nermans fond)

FD Markus Fjellström, Stockholm, Konferensdeltagande (10 000 kr, Hildebrandsfonden)

FM Greer Jarrett, Lund, Konferensdeltagande (7 000 kr, Hildebrandsfonden)

FM Cecilia Karlsson, Uppsala, Konferensdeltagande (5 000 kr, Aron Anderssons fond)

FD Anton Larsson, Nynäshamn, Grundämnesanalyser på slagg (10 000 kr, Inga Sernings fond)

FD Per Nilsson, Linköping, Konferenssession EAA (10 000 kr, Hildebrandsfonden)

FD Astrid Noterman, Konferenssession EAA (9 915 kr, Hildebrandsfonden)

FM Siri Pettersson Bergman, Uppsala, Kurs i makrofossilanalys (10 000 kr, Ingrid Nords fond)

FM Erik Solfeldt, Stockholm, 14C datering Vegaexpeditionens samling (10 000 kr, Birger Nermans fond)

FM Bettina Stolle, Vallentuna, Språkgranskning avhandlingsartikel (6 000 kr, Hildebrandsfonden)

Birgitta Åkesson, Trelleborg, Bybildningen i Ljunits och Herrestads härader (10 000 kr, Hildebrandsfonden)

Stipendiater 2023

Stipendier utdelade ur föreningens fonder år 2023.

FM Lukas Albrecht, München, studieresa till Gotlands bildstenar (10 000, Jan Peder Lamms fond)
Sebastian Boström, Malmö, slitspårsanalyser på material från Dagsmosse (10 000, Birger Nermans fond)
Dr Torbjörn Brorsson, Landskrona, analys av keramik från Gustavia (10 000, Hildebrandfonden)
FK Ylva Bäckström, Löttorp, 14C-prover på skelett från Sala (10 000, Ingrid Nords fond)
FM Love Eriksson, Holmsund, föremålsdokumentation i Norrbotten (5 000, Birger Nermans fond)
Sandra Tornberg Fritz, Lund, analys av tandemalj (2 300, Hildebrandfonden)
FM Anna Henningsson, Norrköping, UV-foto av kalkmålningar i Höör k:a (10 000, Aron Anderssons fond)
FM Nathalie Hinders, Enskede, tunnslipsanalys av keramik från Alvastra pålbyggnad (10 000, Birger Nermans fond)
FM Marieke Ivarsson-Aalders, Vallentuna, materialanalyser på Gotland (7 500, Hildebrandfonden)
FM Wilhelm Ljungar, Täby, konferensdeltagande IMC Leeds (8 000, Hildebrandfonden)
Docent Gert Magnusson, Stockholm, fältarbeten kring vattendriven järnhantering (10 000, Inga Sernings fond)
Michael Monzon, Umeå, provtagning i torvmosse vid Trelleborg (5 000, Birger Nermans fond)
FM Zoë Pochon, Stockholm, konferensdeltagande EAA (10 000, Hildebrandfonden)
Professor Eva Svensson, Karlstad, 14C-prover från Kårebolssätern (10 000, Hildebrandfonden)
FD Anna Sörman, Skövde, metodutveckling kring bronsanalyser (5 000, Birger Nermans fond)
FK Birgitta Åkesson, Trelleborg, kulturhistorisk dokumentation i Vemmenhögs hd (10 000,
Hildebrandfonden)

Stipendiater 2022

FM Peter D’Agnan, Hemse, till dendrokronologiska prover på Bulverket (8 000, Ingrid Nords fond)

FM David De Lorenzi Turner, till en forskningsresa till Lund för keramikanalyser i HMLU (6 000, Birger Nermans fond)

FM Marieke Ivarsson-Aalders, till en forskningsresa till Gotlands museum för studier av benmaterial (6000, Birger Nermans fond)

FD Pia Bengtsson Melin, till arkivstudier och fältarbete för studier av medeltida möbler (5 000, Aron Anderssons fond)

FD Astrid Noterman, till deltagande i konferensen Pre-urban demography vid UCL (5 000, Jan Peder Lamms fond)

FM Julia Wihlborg, till deltagande i konferensen TAG 2022 i Oslo (5 000, Jan Peder Lamms fond).

Stipendiater 2021

Stipendier utdelade ur föreningens fonder år 2021.

Tekn. Lic. Christer Andersson, Henån, till provschakt vid Askeby kyrka (5 000, Hildebrandsfonden).

FM Peter D’Agnan, Hemse, till en arkeologisk grävkurs vid Bulverket med Gotlands Hembygdsförbund (5 000, Hildebrandsfonden).

FM Anna Gustavsson, Göteborg, till arkivstudier i Monteliusarkiven i ATA (4 800, Birger Nermans fond).

FM Anna Henningsson, Norrköping, till färgprover på medeltida kalkmålningar (10 000, Ingrid Nords fond).

FM Andreas Hennius, Uppsala, till att studera valbensartefakter i Norge (8 000, Birger Nermans fond)

FM Anton Larsson, Enköping, till provtagning på jordskred vid Mosshed (6 000, Hildebrandsfonden).

FM Michael Neiß, Upplands Väsby, till att deltaga i en session om arkeometallurgi vid European Association of Archaeologists’ annual meeting (1 000, Inga Sernings fond)

FM Hannah Strehlau, Schleswig, till att studera bildstenar i fyra spanska museer i samband med avhandling om gotländska bildstenar (5 000, Jan Peder Lamms fond).

FK Birgitta Åkesson, Trelleborg, till att dokumentera kyrkbyar runt Trelleborg (5 000, Birger Nermans fond)

Stipendiater 2020

Stipendier utdelade ur föreningens fonder år 2020. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges. År 2020 utgick flera ansökningar p.g.a. covid-19-pandemin då de gällde inställda konferenser.

FM Anna Henningsson, Norrköping, till materialinsamling på Nationalmuseum i Köpenhamn inom ramen för avhandlingsarbete (5 000 varav 3 000 Anderssons fond).

FM Anna Jelicic, Tierp, till taxonomiska analyser av obränt äggskalsmaterial inom ramen för avhandlingsarbete (5 000 kr, Nermans fond).

FM Fredrik Larsson, Lund, till C14- och vedartsanalyser inom projektet Järnåldersjärn i Skåne (5 000 varav 2 000 Sernings fond och 3 000 Nermans fond).

FD Mikael Larsson, Veberöd, till studium av mathanteringen i Uppåkra (10 000, Nords fond).

FM Tobias Lindström, Uppsala, till radiometrisk datering av stenåldersgrav i Jettböle, Åland, inom ramen för avhandlingsarbete (3 750, Nermans fond).

FD Hanna Menander, Lund, till en undersökning av medikantkyrkorna i Visby (5 000).

FD Martin Rundkvist, Saltsjöbaden, till konservering av fyndmaterial från kungsgårdar i Alvastra och Aska (5 000 varav 2 000 från Nermans fond).

FK Birgitta Åkesson, Trelleborg, till projektet Arkeologin på Söderslätt (5 000, Nermans fond).

Stipendiater 2019

Stipendier utdelade ur föreningens fonder år 2019. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges.

FK Inga Ullén, Stockholm, till C14-analyser av prover från den bronsålderstida kungshögen i Håga, Uppland (11 250 kr, Ingrid Nordhs fond).

FM Staffan von Arbin, Uddevalla, till dendrokronologiska analyser inom avhandlingsarbete om maritima lämningar i Bohusläns kustland (5 000).

FK Philip Jerand, Umeå, till geotekniska analyser inom avhandlingsarbete avseende sk ”härdrader” i samiska kontexter (5 000, Nermans fond).

FM Michael Neiss, Stockholm, resestipendium för att delta i EAA-konferens i Bern med en session om arkeometallurgi (med Tekn Dr S. Värmländer) (5 000 kr varav 1000 från Sernings fond).

FDAnna Röst, Hägersten, till osteologisk bearbetning av det brända benmaterialet från bronsåldersboplatsen RAÄ_ 13, Hallunda, Botkyrka sn, Södermanland (5 000).

Prof. Sabine Sten, Visby, till tolkning av det osteologiska materialet från Gotska Sandön i samarbete med prof. J. Rönnby (5 000).

MA Sandra Söderlind, Kiel, för studieresa till Danmark och Norge inom ramen för avhandlingsarbete om mesolitiska handtagskärnor (5 000, Nermans fond).

Tekn. Dr. Sebastian Wärmländer, Stockholm, resestipendium för att delta i EAA-konferens i Bern med en session om arkeometallurgi (med FM Michael Neiss) (4 000 kr varav 1000 från Sernings fond).

FK Birgitta Åkesson till projektet ”Liggande stenar på Söderslätt” vilket behandlar stenkammargravar inom Oxie, skytts och Vemmenhögs socknar i Skåne (5 000).

FD Björn Hjulström, till partiell undersökning av en terrassbyggnad från järnåldern i Ytterjärna sn, Södermanland (3 000).

M. Litt. Elin Lundmark, Solna, till svepelektronanalyser av färgpigment från Albertus Pictor-målningar i Härnevi kyrka (3 000, Anderssons fond).

FM Roger Wikell, Sorunda, till dokumentation av alliansvapensköldar i fast häll i Kummelnäs, Boo sn, Uppland (3 000).

FD Svante Fischer, Stocksund, till arbete om riksantikvarien Jonas Hallenbergs (1748-1834) numismatiska åtkomstuppgifter (2 000, Nermans fond).

Stipendiater 2018

Stipendier utdelade ur föreningens fonder 2018. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges.

FD Cecilia Ljung, Stockholm: projektmöte i Sigtuna om tidigkristet gravskick i staden tillsammans med FD Torun Zachrisson och FD Anna Kjellström genomföra (5 000 kr).

FM Lars Nylander, Harmånger: inventeringsresa i Dalarna för studium av sengotisk kyrkoskulptur (5 000, Aron Anderssons minnesfond).

FK Ingela Wahlberg, Uppsala: deltagande i tre textilhistoriska konferenser och presentation av sina rön om Vadstenatextilierna (5 000).

FK Linda Qviström, Uppsala: deltagande i symposium i Gersten (Tyskland) med föredraget Windows and light in medieval buildings in the regions of Uppland and Gotland (5 000).

FK Birgitta Åkesson, Limhamn: fortsatt dokumentation och publicering av Söderslätts bronsålderslandskap, nu Oxies härad. I samarbete med Bösarps bygdeförening (5 000).

FK Jon Lundin, Uppsala: studium av mesolitiska primärbosättningar i Ludvika och Smedjebackens vattensystem (4 400).

FD Svante Fischer, Stocksund: resa till Tyskland för att studera romerska amfiteatrar som möjliga förebilder till vissa öländska fornborgar (4 000).

FK Bettina Stolle, Uppsala: jämförande studier i Lund av djurbensmaterialet från Uppåkra m.fl. fyndplatser för avhandling om djurbensmaterialet från Helgö (3 500).

FK Jane Jordahl, Uppsala: deltagande i konferens i Århus, Danmark med föredrag om fågelbensfynden från Valsgärdes båtgravar (3 000).

Prof. Sabine Sten, Fårö: genom arkivstudier mm uppdatera det 2010 öppnade Fårö museum tillsammans med FD Majvor Östergren, Fårö (2 500).

FD Majvor Östergren, Fårö: genom arkivstudier mm uppdatera det 2010 öppnade Fårö museum tillsammans med Prof. Sabine Sten (2 500).

MA Madeleine Swanström, Motala: bidrag till inköp av handskanner för färgbestämningar på medeltida textilier (2 000).

FK Ingela Skougfrid, Broby: uppdatera arkeologiutställningen i Broby hembygdspark (1 700).

MA Aija Macane, Göteborg: analys av djurtandspärlor från det mesolitiska gravfältet Zvejnieki i Lettland (1 000).

Stipendiater 2017

Stipendier utdelade ur föreningens fonder 2017. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges.

FM Michael Neiss, Upplands Väsby, FD Anton Seiler, Märsta samt Bac.Geol. Artis Aboltins, Riga: forskning rörande nyfunna vendeltidshjälmar ur brandgravar i Uppland och Lettland (13 000 kr varav 5 000 ur Birger Nermans fond).

FD Svante Fischer, Stocksund: Studier i British Museums samlingar av romerska solidi funna i Sverige (5 000 kr).

FD Martin Rundkvist: Deltagande i Castella Maris Balici-konferens i Koblenz (5 000 kr).

FK Birgitta Åkesson, Limhamn: dokumentation och publicering av Söderslätts bronsålderslandskap, nu Vemmenhögs härad, i samarbete med Bösarps bygdeförening (5 000 kr).

FM Roger Wikell, Sollentuna: dokumentation av vapensköldar inristade i i fasta hällar i Sorunda m.fl. socknar. (4 500 kr, Aron Anderssons fond).

MA Denise Roos, Segeltorp: publicering av barnskelett funna vid de arkeologiska undersökningarna på Helgeandsholmen (4 500 kr).

FM Erika Rosengren: 14C-analyser av analyser av ben från vildhäst och uroxe från skånska fyndplatser, inom projektet Qualitative and Quantitative Assessment of the Postglacial Megafauna in Scandinavia (4 500 kr).

FM Annika Östlund, Fjällbacka: Termoluminiscensanalyser av Greby gravfält, Bohuslän (4 000 kr, Inga Sernings fond).

FD Ny Björn Gustafsson, Visby: forskningsresa till Östersund för studium av bl.a. bysantinskt fyndmaterial (3 000 kr varav 900 från Aron Anderssons fond).

FK Bettina Stolle, Uppsala: deltagande i zooarkeologisk workshop på Moesgårds museum, Danmark (3 000 kr).

Stipendiater 2016

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2016. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges.

3000 kr till vardera

FM Adam Boëthius (Lund) till språkgranskning av arbetet Transforming the dogmorphological studies of Scandinavian Iron age and Medieval dogs in archaeological context.

MA Reidar Magnusson (Upplands Väsby) till Kompletterande fornlämningsinventering i Almunge socken i Uppland till studium av en bronsåldersfarled.

FK Bettina Stolle (Uppsala) till språkgranskning av arbete om Djurbensmaterialet från den folkvandringstida kammargraven i Fullerö och dess kontext med omgivande kulturlager.

FK Birgitta Åkesson (Limhamn) till Dokumentation av Söderslätts bronsåldershögar som deluppgift i projektet Söderslätt och dess säregna bronsålderslandskap. För en publikation i samarbete med Brösarps bygdeförening

FM Annika Östlund (Fjällbacka) till 14C analyser gällande en boplatsyta vid Greby gravfält i Bohuslän. där det förekommit keramiktillverkning och smide.

4000 kr till vardera

FK Malin Bartosch (Göteborg) till Arkivstudier i ATA som delinsats i publiceringsprojekt om Härlanda kyrkoruin (1100-talet).

FK Frida Espolin Nordstein (Göteborg) till resa till Dublin för studium av och framställande av 3D-modeller av vikingatida ovalspännen. Gäller avhandling om Kvinnelige begravelser i vikingidens diaspora.

MA Magdalena Forsgren (Djursholm) tiil Studium av yxtyper för arbete om karaktären av krigföring i Östra Mellansverige under bronsåldern.

FM Anna Gustavsson (Göteborg) till Artikelskrivande till Manchester University-publikation utgående från Montelii arbeten rörande italiensk forntid.

FM Aija Macane (Höganäs) till Arkivstudier i Lettlands historiska institut gällande djurbensmaterial från gravfältet Zvejnieki. Gäller avhandlingsprojektet The ritual world of hunter-gatherers in Northern Europe (Stipendiet finansieras av Birger Nermans minnesfond).

FM Per Nilsson (Linköping) till Fält- och arkivstudier av hällristningar.

4500 kr till vardera

FM Michael Neiss (Älvsjö) till 3D-baserad analys av vikingatida vapen, bl.a. Ulfberthsvärd från gravhög i Giresta söder om Uppsala (Stipendiet finansieras av Aron Anderssons och Inga Sernings minnesfonder.)

FD Martin Rundkvist (Fisksätra) till medverkan i och ledning av EAA:s konferens i Vilnius (Litauen) i serien Castella Maris Baltica.

5000 kr till

FD Svante Fischer (Stocksund) till Inköp av fotografisk dokumentation från University of Texas av på Gotland funna solidi som ingått i August W Stiernstedts samling.

Stipendiater 2015

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2015. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges.

4700 kr till FD Fredrik Fahlander, Stockholm (varav 947 kr från Karlings föreläsningsfond)
För deltagande i 13e nordiska bronsålderssymposiet i Göteborg

5000 kr till FD Svante Fischer , Stocksund (varav 3241 kr från Sernings minnesfond)
För medverkan i projekten ”Utforska under ytan – Ölands järnålder, inkluderande Sandby borg och projektet ett plundrat kulturarv”

4000 kr till FM Anna Gustavsson, Göteborg
För arkivresor till ATA för studium av kontakterna mellan svenska och italienska arkeologer under 1800-talet

4000 kr till Patrik Gustafsson, Nyköping
För studium av sten och stenhantverk och boplatser i östra Mellansverige från tidigpostglacial tid

4000 kr till FM Aija Macane, Höganäs (varav 4000 kr från Nermans minnesfond)
För arkivstudier i Lettland för avhandlingen ”The ritual world of hunter-gatherers in Northern Europe”

4000 kr till FM Michael Neiss, Älvsjö
För experimentell gjutning av vikingatida spännen

4900 kr till FM Anna Röst, Hägersten
För deltagande i 13e bronsålderssymposiet i Göteborg

1965 kr till FK Linda Qviström, Uppsala
För deltagande i workshop i Göteborg om belysningsförhållanden i medeltida byggnader

4000 kr till FM Roger Wikell, Sorunda
För C14-analyser på ”späckbetong” från tidigmesolitisk tid i Tyresta, Tyresö

4000 kr till FM Markus Fjellström, Stockholm, (varav 540 kr från Nermans minnesfond)
För isotopanalyser från lappländska miljöer i det förkristna samhället

3000 kr till MA Irene Selsvold, Göteborg,
För vistelse vid Svenska Institutet i Istanbul för arkivstudier gällande avhandlingen ”Pagan sacred places in the Christian social memory – transformation and destruction of pagan sanctuaries, temples and images in Late antiquity”

3000 kr till FM Britta Zetterström Geschwind, Norrtälje,
För avhandlingsarbete om Statens historiska museum ur kulturhistoriskt perspektiv

4500 kr till MA Kristina Öhman, Uppsala (varav 4236 kr från Anderssons minnesfond)
För forskningsresa till kyrkor i Dalarna för dokumentering av Judas Iskariotframställningar

Stipendiater 2014

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2014. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges.

5000 kr till FK Patrik Andersson, (varav 4089 kr från Nermans minnesfond)
För forskningsresor till ATA för arkivstudier om Dragbygravfältet

2500 kr till FD Svante Fischer
För utredning om folkvandringstida borgar

5000 kr till FK Michael Neiss, (varav 2919 kr från Sernings minnesfond)
För Experimentell gjutning av vikingatida spännen

2500 kr till FD Ing-Marie Nilsson
För bearbetning av fyndmaterial från arkeologisk undersökning i Uppåkra kyrka

2500 kr till FD Martin Rundkvist
För deltagande med föredrag i borgforskningskonferens i Lódz. Ämne: befästa medeltidsgårdar i Östergötland

5000 kr till FM Roger Wikell
För C14-undersökningar av neolitiska fetter från Tyresta, Södermanland

5000 kr till FK Linda Qviström
Aktivt deltagande vid konferensen Buildings in Society International History and Culture AD 500-1914 i Belfast 19-21 juni 2014

5000 kr till FD Herman Bengtsson, (varav 3815 kr ur Anderssons minnesfond)
För publicering av Hammarby kyrkas medeltida räkenskaper

4400 kr till MA Kristina Öhman
För kyrkobesök i Västsverige för studium av ”Sista måltidenframställningar”

3200 kr till FM Tommy Kuuysela
För medverkan med föredrag om levande döda enligt fornnordisk litteratur i Åbo

Stipendiater 2013

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2013. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges.

5000 kr till FK Peter D’Agnan
För tredje fasen av hamn och fiskelägesprojektet på Gotland.

2000 kr till Tekn. lic. Christer Andersson
Bidrag till undersökning av Ås kloster i Halland.

5000 kr till FK Johanna Andersson
För osteologisk undersökning av skelettmaterial från vikingatida gravfält i Kopparsvik, Gotland.

5000 kr till FD Svante Fischer, (varav 2242 kr ur Sernings minnesfond)
För bearbetning av svenska solidifynd.

5000 kr till FM Cecilia Ljung
För deltagande i workshop i Chester med föredrag om det vikingatida Kopparsviksgravfältet (Visby).

5000 kr till FD Martin Rundkvist, (varav 3422 kr ur Nermans minnesfond)
För deltagande i symposium i Paderborn arrangerat av Arbeitsgemeinschaft für Sachsenforschung. Föreläsning om återbruk av gotländska bildstenar under järnåldern.

5000 kr till FM Martin Skoog
För arkivstudier om slagen vid Hällaskogen 1437 och 1464. Ett slagfältsarkeologiskt tvärvetenskapligt projekt (Haraker, Västmanland).

5000 kr till MA Sandra Braun, (varav 3193 kr ur Anderssons minnesfond)
För resebidrag för studium av sengotiska altarskåp i svenska kyrkor.

Stipendiater 2012

Styrelsen för Svenska Fornminnesföreningen har vid möte i Linköping den 4 februari 2012 beslutat att utdela nedannämnda stipendier huvudsakligen från Hildebrandsfonden, i tre fall med tillskott från andra namngivna fonder. Observera att stipendiemottagare har att inom året till stipendiesekreteraren insända en skriftlig redogörelse om stipendiemedlens användning.

5000 kr till vardera av

FM Anna Gustavsson (Göteborg) till arkivstudier i ATA avseende arkeologiska forskarkontakter mellan Italien och Sverige under 1800-talet.

FD Michaela Helmbrecht (Lund) som arbetsstipendium avseende studium av smycken från Uppåkraboplatsen i Skåne.

FD Cecilia Rodéhn (Sollentuna) till arkivstudier avseende Hanna Rydhs roll inom den arkeologiska pedagogiken och förmedlingen. (Varav 3585:– från Birger Nermans minnesfond).

FD Daniel Sahlén (Kristinehamn). Arbetsstipendium till studium av deglar och gjutformar från Birka, Helgö och Uppåkra i jämförelse med motsvarande från fyndplatser i Skottland.(Varav 2559:– från Inga Sernings minnesfond).

FM Ingela Wahlberg (Stockholm). Arbets och resestipendium för studium av birgittinska textilier i Linköping och Finland.

FM Kristina Öhman (Uppsala). Resestipendium för studium av Judas Iskariotavbildningar på ”Sista måltiden-målningar”. (Varav 3345:– från Aron Anderssons minnesfond).

3200 kr till

FD Anna McDevitt (Hägersten) och Anna Sörman (Sollentuna) Till C14-analyser av bränt benmaterial från bronsålderboplatsen Hallunda i Botkyrka.

2600 kr till

FD Anneli Ekblom (Uppsala) till makrofossilanalyser gällande arkeologisk undersökning i Gamla Uppsala.

Stipendiater 2011

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2011

Ur Hildebrandsfonden

Elin Engström, 4000 kr
Genusstudier avseende Eketorps borg.

Martin Rundkvist, 4000 kr
Föreläsningsturné i USA

Ylva Sjöstrand, 4000 kr
Studium av hällristningar i Kalifornien

Ur Birger Nermans minnesfond

Svante Fischer, 5000 kr
Studium av svärdsdetaljer från Uppåkra.

Michel Neiss, 5000 kr
3-D dokumentattion av fynd från Gnezodovo.

Uaininn O’Meadhra, 5000 kr
Arbete om insulär import, särskilt på Helgö.

Ur Inga Sernings minnesfond

Joakim Welin, 5000 kr
C14 undersökning av material från gotländsk skeppssättning

Ur Aron Anderssons minnesfond

Maj Britt Andersson, 4000 kr
Runologiskt seminarium i Krakow

Pia Melin, 4000 kr
Korpusarbete om medeltida fingerringar

Kristina Öhman, 4000 kr
Studium av medeltida målningar med motivet ”sista måltiden”.

Stipendiater 2010

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2010

Ur Hildebrandsfonden

Cecilia Ljung, 5000 kr
Resa till Gotland för inventering av tidigkristna gravmonument.

Ing-Marie Nilsson, 5000 kr
Inventeringsresa av tidigmedeltida dopfuntar i Halland.

Peter D’Agnan, 5000 kr
Fosfat- och metallkartering på Gotland för att identifiera medeltida
hamn- och fiskelägen.

Ylva Sjöstrand, 5000 kr
Studieresa till Finland till hällmålningar.

Miriam Hoffmann, 6000 kr
Studieresa till Sverige för forskning kring medeltida målningar med
anknytning till Lübeck.

Lars Nylander, 5000 kr
Forskningsresa till kyrkor i Götaland för studium av medeltida träskulptur.

Stipendiater 2009

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2009

Ur Hildebrandsfonden

Björn Gustafsson, 4400 kr
Resa till Oslo för studium av skelettmaterial från smedsgravar.

Andreas Viberg, 5000 kr
Georadarundersökning av husgrunder i Fornsigtuna.

Henrik Alexandersson, 4000 kr
Inventering i norra Bohuslän av kyrkolandskapets etableringsproces.

Eeva Salmi, 10000 kr
Publikation av svenska skatt och lösfynd med mynt präglade i Åbo.

Hedvig Ehrenheim, 5000 kr
Avhandling om Greek incubation rites in Classical and Hellenistic times.

Jessica Fröberg, 3950 kr
Medeltidssymposium i Tallin

Stipendiater 2008

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2008

Ur Hildebrandsfonden

Sarah Croix, 2500 kr
Runologiskt inventeringsarbete i Frankrike.

Ulf Fransson, 5000 kr
Arbete om Ångermanländsk förhistoria.

Cecilia Ljung, 2500 kr
Arbete omTidigkristna gravmonument.

Jean Soulat, 2500 kr
Runologiskt inventeringsarbete i Frankrike.

Julia Trinkert, 5000 kr
Inventering av Källunge medeltida kyrkinventarier.

Ann-Mari Hållans Stenholm, 2500 kr
Avhandling om förfäderskult

Stipendiater 2007

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2007

Ur Hildebrandsfonden

Christine Ekholst, 5000 kr
Avhandlingsarbete om Kön i nordisk medeltida straffrätt.

Eva Lindkvist-Sandberg, 1600 kr
Avhandlingsarbete om nunnorna i Vadstena kloster.

Nanouschka Myrberg, 5700 kr
Avhandlingsarbete om Gotlands första myntning.

Carina Olson, 5000 kr
Avhandlingsarbete om det osteologiska materialet från Ajvide stenåldersboplats.

Stipendiater 2006

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2006

Ur Hildebrandsfonden

Tony Björk, 5000 kr
Avhandlingsarbete om Istabygravfältet, Blekinge.

Evert Lindkvist, 5000 kr
Avhandlingsarbete om romanska stenskulpturer på Gotland.

Petra Nygård, 5000 kr
Arbete om arkeologin i Österbotten.

Johan Wallin, 5000 kr
Arbete med Hagestadsprojektets medeltidsdel.

Stipendiater 2005

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2005

Ur Hildebrandsfonden

Anna Arnberg, 5000 kr
Forskningsresa till Gotland för studium av gravfält från tidig järnålder.

Kim von Hackwitz, 5000 kr
Fältarbete i mellanneolitiska miljöer kring Hjälmaren.

Leif Häggström, 5000 kr
Förstudie avseende post-doktorellt arbete om Viskan som forntida kommunikationsled.

Anna Ihr, 6000 kr
Bearbetning av glas och keramik från Lödöse.

Inga Lindén Nilsson, 6000 kr
Forskning kring medeltida träskulptur i Hallands kyrkor.

Oscar Ortman, 6000 kr
Avhandlingsarbete om Åke Fredsjö som arkeolog.

Susanne Selling, 1000 kr
Delta i 2:a nordiska doktorandmötet i Tanum och där ventilera sitt avhandlingsämne.

Eva Stensköld, 6000 kr
Forskning kring kopplingen mellan neolitiska flintdolkar och könsbestämda gravar i Syd- och Mellansverige.

Mia Åkestam, 6000 kr
Inventeringsresor för avhandlingsarbetet ”Bilden av bebådelsen”.

Stipendiater 2004

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2004

Ur Hildebrandsfonden
Axelsson, Roger, fil. kand. 5.000 kr
Doktorandstudier om frälset i senmedeltidens Sverige.
Cederholm, Mathias, fil. kand. 5.000 kr
Arbetsstipendium för avh. Människor-makt-modernitet.

Fernstål, Lotta, fil. kand. 2.000 kr
Resa till Haderslev museum.
Fransson, Ulf, fil. kand. 5.500 kr
Fosfatkartering av bebyggelselägen i Ångermanälvens dalgång.

Hjulström, Björn, fil. kand. 3.000 kr
Forskningssymposium i biomolekulär arkeologi i Amsterdam.
Holm, Olof, fil. kand. 5.000 kr
Forskning om medeltidens sockenkyrkor i Medelpad.

Molnar, Petra, fil. kand. 10.000 kr
Svepelektrontimmar för tandmaterial från Ajvide på Gotland.
Olausson, Michael, fil. dr. 10.000 kr
Bearbetning av B. Schnittgers borgundersökningar i Ög.

Schmidt-Sabo, Katalin, fil. kand. 5.000 kr
Doktorandarbete om den medeltida byn som fenomen.

Selling, Susanne, fil. kand. 3.000 kr
Studieresa till bronsålderslokaler i England.
Öberg, Jan, fil. kand. 5.000 kr
Arbetsstipendium för studier av Albertus Pictor.

Ur Aron Anderssons minnesfond
Holm, Olof, fil. kand. 5.000 kr
Forskning om medeltidens sockenkyrkor i Medelpad.

Ur Birger Nermans minnesfond
Andersson, Helena, fil. kand. 3.500 kr
Resa till Gotland för avhandlingsarbete om Gotlands stenålder.
Rundkvist, Martin, fil. dr. 1.500 kr
Resa till Ålands museum för studie av vendeltida spännen.

Ur Inga Sernings minnesfond
Lowe Fri, Maria, fil. kand. 4.000 kr
Kurs i forntida smide vid Bäckedals folkhögskola.

Stipendiater 2003

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2003

Ur Hildebrandsfonden (arkeologi)
Andersson, Fredrik fil. kand. 3000 kr
Arkeologiskt fältarbete på Gotland.

Andersson, Gunnar fil. kand. 10.000 kr
Arbetsstipendium för publikation om guldstatyetter.

Andersson, Pia fil. kand 3.000 kr
Arkeologiskt fältarbete i Turkiet.

Androshchuk, Fedir rysk FD 1.712 kr
Bildscanning, vedarts- och textilanalyser beträffande vikingatida svärd.

Arnberg, Anna fil. kand. 4.500 kr
Deltagande i EAA-konferens i ST Petersburg.

Back-Danielsson, Ing-Marie fil. kand. 4.800 kr
Bildkostnader för doktorsavhandling.

Ekengren, Fredrik fil. kand. 4.000 kr
Forskningsresa till Danmark för materialinsamling till avhandling om kulturmötet romare-germaner.

Hallgren, Fredrik fil. kand. 768 kr
Ceramologisk analys av trattbägarkeramik och vedartsanalyser.

Olsson, Carina fil. kand. 4.000 kr
Analyser av torskotoliter.

Sanmark, Alexandra engelsk Dr 4.500 kr
Deltagande i konferensen Kristendomen i Danmark före 1050 (Roskilde) samt 38th International Congress on Medieval Studies (Kalimazoo, USA)

Ur Hildebrandsfonden (konsthistoria)
Sandquist-Öberg, Christina 1.304 kr
Resor för Albertus Pictor-studier.

Nilsson, Inga fil. mag. 6.000 kr
Arbete med halländska kyrkoinventarier.

Ur Aron Anderssons minnesfond
Sandquist-Öberg, Christina 3.696 kr
Resor för Albertus Pictor-studier.

Ur Birger Nermans minnesfond
Hallgren, Fredrik fil. kand. 4.032 kr
Ceramologisk analys av trattbägarkeramik och vedartsanalyser.

Ur Inga Sernings minnesfond
Androschuk, Fedir rysk FD 2.688 kr
Bildscanning, vedarts- och textilanalyser beträffande vikingatida svärd.

Stipendiater 2002

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2002

Herman Bengtsson 10.000 Hildebrandsfonden

Sophie Bergerbrant 4.500 Hildebrandsfonden

Liselotte Bergström 4.500 Hildebrandsfonden

Björn Feldt 5.000 Hildebrandsfonden

Lotta Fernstål 3.000 Hildebrandsfonden

Ingrid Gustin 4.500 Hildebrandsfonden

Gunilla Hallin 3.000 Hildebrandsfonden

Anna Kjellström 4.500 Hildebrandsfonden

Eva Lindqvist-Sandgren 3.000 Hildebrandsfonden

Neil Price 4.500 Hildebrandsfonden

Eva Stensköld 1.000 Hildebrandsfonden

Åsa Wall 4.500 Hildebrandsfonden

Tove Werner 4.500 Hildebrandsfonden

Louise Ströbeck 5.600 Birger Nermans minnesfond

Lena Berg 4.400 Inga Sernings minnesfond

Eva Lindqvist-Sandgren 6.500 Aron Anderssons minnesfond