Stipendiater 2022

FM Peter D’Agnan, Hemse, till dendrokronologiska prover på Bulverket (8 000, Ingrid Nords fond) FM David De Lorenzi Turner, till en forskningsresa till Lund för keramikanalyser i HMLU (6 000, Birger Nermans fond) FM Marieke Ivarsson-Aalders, till en forskningsresa till
Read More

Stipendiater 2021

Stipendier utdelade ur föreningens fonder år 2021. Tekn. Lic. Christer Andersson, Henån, till provschakt vid Askeby kyrka (5 000, Hildebrandsfonden). FM Peter D’Agnan, Hemse, till en arkeologisk grävkurs vid Bulverket med Gotlands Hembygdsförbund (5 000, Hildebrandsfon
Read More

Stipendiater 2020

Stipendier utdelade ur föreningens fonder år 2020. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges. År 2020 utgick flera ansökningar p.g.a. covid-19-pandemin då de gällde inställda konferenser. FM Anna Henningsson, Norrköping, till materialinsamling på Nationalmuseum i Köpenhamn inom r
Read More

Stipendiater 2019

Stipendier utdelade ur föreningens fonder år 2019. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges. FK Inga Ullén, Stockholm, till C14-analyser av prover från den bronsålderstida kungshögen i Håga, Uppland (11 250 kr, Ingrid Nordhs fond). FM Staffan von Arbin, Uddevalla, till dend
Read More

Stipendiater 2018

Stipendier utdelade ur föreningens fonder 2018. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges. FD Cecilia Ljung, Stockholm: projektmöte i Sigtuna om tidigkristet gravskick i staden tillsammans med FD Torun Zachrisson och FD Anna Kjellström genomföra (5 000 kr). FM Lars Nylander, Harm
Read More

Stipendiater 2017

Stipendier utdelade ur föreningens fonder 2017. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges. FM Michael Neiss, Upplands Väsby, FD Anton Seiler, Märsta samt Bac.Geol. Artis Aboltins, Riga: forskning rörande nyfunna vendeltidshjälmar ur brandgravar i Uppland och Lettland (13 000 kr v
Read More

Stipendiater 2016

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2016. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges. 3000 kr till vardera FM Adam Boëthius (Lund) till språkgranskning av arbetet Transforming the dogmorphological studies of Scandinavian Iron age and Medieval dogs in archaeological context.
Read More

Stipendiater 2015

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2015. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges. 4700 kr till FD Fredrik Fahlander, Stockholm (varav 947 kr från Karlings föreläsningsfond) För deltagande i 13e nordiska bronsålderssymposiet i Göteborg 5000 kr till FD Svante Fischer , St
Read More

Stipendiater 2014

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2014. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges. 5000 kr till FK Patrik Andersson, (varav 4089 kr från Nermans minnesfond) För forskningsresor till ATA för arkivstudier om Dragbygravfältet 2500 kr till FD Svante Fischer För utredning om
Read More

Stipendiater 2013

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2013. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges. 5000 kr till FK Peter D’Agnan För tredje fasen av hamn och fiskelägesprojektet på Gotland. 2000 kr till Tekn. lic. Christer Andersson Bidrag till undersökning av Ås kloster i Halland. 5000
Read More

Stipendiater 2012

Styrelsen för Svenska Fornminnesföreningen har vid möte i Linköping den 4 februari 2012 beslutat att utdela nedannämnda stipendier huvudsakligen från Hildebrandsfonden, i tre fall med tillskott från andra namngivna fonder. Observera att stipendiemottagare har att inom året till stipen
Read More

Stipendiater 2011

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2011 Ur Hildebrandsfonden Elin Engström, 4000 kr Genusstudier avseende Eketorps borg. Martin Rundkvist, 4000 kr Föreläsningsturné i USA Ylva Sjöstrand, 4000 kr Studium av hällristningar i Kalifornien Ur Birger Nermans minnesfond Svante Fische
Read More

Stipendiater 2010

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2010 Ur Hildebrandsfonden Cecilia Ljung, 5000 kr Resa till Gotland för inventering av tidigkristna gravmonument. Ing-Marie Nilsson, 5000 kr Inventeringsresa av tidigmedeltida dopfuntar i Halland. Peter D’Agnan, 5000 kr Fosfat- och metal
Read More

Stipendiater 2009

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2009 Ur Hildebrandsfonden Björn Gustafsson, 4400 kr Resa till Oslo för studium av skelettmaterial från smedsgravar. Andreas Viberg, 5000 kr Georadarundersökning av husgrunder i Fornsigtuna. Henrik Alexandersson, 4000 kr Inventering i norra Bo
Read More

Stipendiater 2008

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2008 Ur Hildebrandsfonden Sarah Croix, 2500 kr Runologiskt inventeringsarbete i Frankrike. Ulf Fransson, 5000 kr Arbete om Ångermanländsk förhistoria. Cecilia Ljung, 2500 kr Arbete omTidigkristna gravmonument. Jean Soulat, 2500 kr Runologiskt
Read More

Stipendiater 2007

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2007 Ur Hildebrandsfonden Christine Ekholst, 5000 kr Avhandlingsarbete om Kön i nordisk medeltida straffrätt. Eva Lindkvist-Sandberg, 1600 kr Avhandlingsarbete om nunnorna i Vadstena kloster. Nanouschka Myrberg, 5700 kr Avhandlingsarbete om G
Read More

Stipendiater 2006

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2006 Ur Hildebrandsfonden Tony Björk, 5000 kr Avhandlingsarbete om Istabygravfältet, Blekinge. Evert Lindkvist, 5000 kr Avhandlingsarbete om romanska stenskulpturer på Gotland. Petra Nygård, 5000 kr Arbete om arkeologin i Österbotten. Johan W
Read More

Stipendiater 2005

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2005 Ur Hildebrandsfonden Anna Arnberg, 5000 kr Forskningsresa till Gotland för studium av gravfält från tidig järnålder. Kim von Hackwitz, 5000 kr Fältarbete i mellanneolitiska miljöer kring Hjälmaren. Leif Häggström, 5000 kr Förstudie avsee
Read More

Stipendiater 2004

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2004 Ur Hildebrandsfonden Axelsson, Roger, fil. kand. 5.000 kr Doktorandstudier om frälset i senmedeltidens Sverige. Cederholm, Mathias, fil. kand. 5.000 kr Arbetsstipendium för avh. Människor-makt-modernitet. Fernstål, Lotta, fil. kand. 2.00
Read More

Stipendiater 2003

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2003 Ur Hildebrandsfonden (arkeologi) Andersson, Fredrik fil. kand. 3000 kr Arkeologiskt fältarbete på Gotland. Andersson, Gunnar fil. kand. 10.000 kr Arbetsstipendium för publikation om guldstatyetter. Andersson, Pia fil. kand 3.000 kr Arkeo
Read More

Stipendiater 2002

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2002 Herman Bengtsson 10.000 Hildebrandsfonden Sophie Bergerbrant 4.500 Hildebrandsfonden Liselotte Bergström 4.500 Hildebrandsfonden Björn Feldt 5.000 Hildebrandsfonden Lotta Fernstål 3.000 Hildebrandsfonden Ingrid Gustin 4.500 Hildebrandsfo
Read More