Höstprogram 2023

Kära medlemmar, här är höstens spännande program!

Anmäl dig till de olika programpunkterna till info@fornminnesforeningen.com. Ibland är det begränsat antal deltagare, så anmäl dig alltid om du vill vara säker på att få plats. Vi prickar av dig innan det börjar. Har du inte någon e-post? Anmäl dig via telefon till ordf. Tina Rodhe, tel. 076-850 31 04.

Du kan även ladda ned höstprogrammet som word-dokument – komplett med fina bilder – här. Observera att programpunkten om Stockholmsområdets bronsålder är utbytt på grund av sjukdom. Istället kommer vi få nöjet att lyssna till ett föredrag om enhörningar med Pia Melin Bengtsson.


Digitalt föredrag: Vikingatida och tidigmedeltida nedslag i gränstrakterna mellan södra Jylland och Slesvig
Torsdag 31 augusti kl. 19.00. Digitalt föredrag via Zoom.

Föredrag av docent Sven Kalmring, antikvarie vid Statens historiska museer, tidigare vid museet Schloss Gottorf i Schleswig- Holstein, som även arbetat mycket i Hedeby och på Birka. I föredraget guidar han oss till några av de mest intressanta platserna från yngre järnålder och tidig medeltid i ett område som är helt centralt för förståelsen av skandinavisk vikingatid och dess utveckling.

OBS! Föredraget hålls online. Länken skickades ut till medlemmarna i slutet av vecka 34. Kontakta info-adressen om du inte hittar länken i din inkorg. På grund av sekretess så kan vi inte publicera den på hemsidan.


Medlemsresa till Södra Jylland och Slesvig
13–17 september.

OBS! Resan är tyvärr INSTÄLLD. Vi beklagar detta mycket och hoppas kunna genomföra den vid annat tillfälle.


Föredrag: Enhörningen i konst och kulturhistoria
Onsdag 27 september kl. 18.00. Plats: Historiska museet, Narvavägen 13–17, sal Bifrost. Pricka av dig hos vår SFF-representant i entréhallen.

I den här föreläsningen av Pia Bengtsson Melin, förste antikvarie vid Statens historiska museer och tidigare ordförande för Svenska Fornminnesföreningen, kommer enhörningen stå i centrum. Enhörningen är ett av de mest mytiska fabeldjuren och har genom tiderna haft en betydande roll inom konst och kulturhistoria. Den finns avbildad i kyrkans valv, på adelns vapensköldar och på bondens åkdyna och  användes flitigt av konstnärer både under 1900-talet och i dag.

Pia  Bengtsson Melin höll i vintras en bejublad visning på temat för SFFs medlemmar i den aktuella enhörnings utställningen på Livrustkammaren. I den här föreläsningen berättar hon vidare om ett djur som alltid haft en självskriven plats inom konsten.


Föredrag: Riddarholmsskeppet: Ett ofärdigt skeppspussel
Onsdag 25 oktober kl. 18.00. Plats: Medeltidsmuseet, Strömparterren 3, Stockholm.

Föredrag av docent Niklas Eriksson, maritim arkeolog vid Stockholms universitet. ”Riddarholmsskeppet” grävdes fram 1930 och har varit utställt sedan 1947, först på Stadsmuseet och därefter på Medeltidsmuseet. Vad få känner till är att många av de skeppsdelar och detaljer som tillvaratogs vid utgrävningen förvaras i museets magasin. Inom ramen för forskningsprogrammet Den glömda flottan har hela skeppet studerats på nytt. Flera delar har därigenom återfunnit sina ursprungliga platser ombord och ett delvis annorlunda Riddarholmsskepp kommit i dagen.

Föredraget hålls intill det äkta, delvis uppbyggda skeppet. Skeppet kommer sedan att packas ned inför museets flytt och i nuläget finns inga planer på att ställa ut det igen när museet öppnar igen. Så passa på att se vraket och höra de senaste forskningsrönen om hur skeppet egentligen såg ut!


Stadsvandring: ”Kör bort svinen, jag skiter!”
Onsdag 8 november kl. 17.00–18.30 ca. Plats: Samling Mynttorget, Gamla stan.

Medeltidsmänniskans vardagsliv mellan hus och gränder i Gamla Stan. Vandring med Tina Rodhe, medeltidsexpert och tidigare chef för Medeltidsmuseet.

OBS: Max. 30 deltagare, föranmälan krävs. Under vandringen förekommer ojämnt underlag – och glöm inte kläder efter väder.


Svenska fornminnesföreningens julmiddag AD 2023
(prel.) Tisdag 5 december kl. 17.00–ca 20.00. Lokal: Fakultetsklubben, Manne Siegbahnvillan, Frescativägen 22. T-bana/Roslagsbana Stockholms universitet. Se karta här: https://www.su.se/polopoly_fs/1.87651.1336568303!/menu/standard/file/karta_fakultetsklubben.pdf

Snart är det jul igen och Svenska Fornminnesföreningens traditionella julmöte äger rum den 5 december kl. 17.00–ca. 20.00. Glögg samt julbuffé serveras (dryck till självkostnadspris) och vi får höra ett föredrag av fil. dr Margareta Östlind, ”’Skapat till Guds ära’ – teori och praktik i den medeltida verkstaden” i samband med att hon mottar Hildebrandpriset 2023.

Här kan du också läsa mer om programmet för julmötet:

Föranmälan görs senast 21/11 till info@fornminnesforeningen.com samt inbetalning 250 kr till Plusgirokonto 53 921-3 alternativt Swish-nr 123 600 96 17. Ange namn och om du önskar vegetariskt julbord.

Varmt välkomna och väl mötta önskar Styrelsen!