Vårprogram 2023

Kära medlemmar, här är vårens program!
Från klostermirakel och enhörningar till bronsåldersfynd och klädedräkter, och mycket annat, inklusive en vårexkursion. Missa inte någon programpunkt! Vår eminenta klubbmästare Jackie Taffinder nås på jackie.taffinder@gmail.com eller 076–7219124 (dagtid) om ni har frågor eller vill komma med förslag till kommande program.

Ni kan även ladda ned programfoldern som pdf – komplett med fina bilder. Anmälan till programverksamheten sker till info@fornminnesforeningen.com.


Visning av Dominikanerklostret i Gamla stan

Med Tina Rodhe, ordförande i Svenska fornminnesföreningen
Tid och plats: onsdag 25 januari kl. 18.00, Järntorget i Gamla stan, Stockholm

Tina Rodhe, ordförande i Svenska fornminnesförenöngen, visar källarrummet i Gamla stan som har tillhört Dominikanerklostret. Detta är en unik möjlighet att uppleva en del av den medeltida staden som annars inte är tillgänglig för allmänheten. Glögg serveras!


Visning av utställningen Enhörningar – Tror du på mig, tror jag på dig

Med Pia Bengtsson Melin, Statens historiska museer
Tid och plats: torsdag 9 februari kl. 18.00, Livrustkammare, Slottsbacken 3, Stockholm

I dag ser enhörningen oftast ut som en vit häst med lång man och svans, hovar och ett vridet horn i pannan, men så har det inte alltid varit. Förr kunde enhörningar se ut lite hur som helst: ha getskägg, lejonsvans och elefantfötter eller klövar i stället för hovar. Det viktiga var att hornet i pannan fanns med. Fabeldjuret har en mångtusenårig historia och har på senare tid fått ta plats i böcker och filmer, blivit en symbol för allas rätt till kärlek och fått ge namn till inkomstdrivande företag med unika idéer.

Gemensamt för enhörningen i alla tider är att den ansetts som magisk och hemlighetsfull. Men vem är egentligen enhörningen? I Livrustkammarens familjeutställning ”Enhörningar. Tror du på mig så tror jag på dig” presenteras enhörningens kulturhistoria genom föremål från fyra museisamlingar. Utställningen visas av 1:e antikvarie Pia Bengtsson Melin som också har producerat utställningen.


Digital föreläsning: Hasslefyndet – kontaktnät, metaller och samhällsförändringar i bronsålderns slutskede

Med Anna Sörman, Stockholms universitet
Tid och plats: tisdag 21 februari kl.18.00 via Zoom.
Följ den här länken:

https://lnu-se.zoom.us/j/69217830639?pwd=TFVoNTdYbkpJZ2FFUXc5RGgvN2FTZz09

Det stora depåfyndet från Hassle vid Glanshammar i närheten av Örebro består av en samling ovanliga bronsföremål med långväga ursprung. De hade lagts ner i en stor bronskittel och sänkts i en å runt år 500 f.Kr. Fyndet ligger på flera sätt i en brytpunkt; i skiftet från brons till järn, i övergången från bronsålderns till järnålderns depåskick och på gränsen mellan östliga och västliga nätverk inom Skandinavien.

I det här föredraget berättar Anna Sörman om ny forskning om fyndet, om den yngsta bronsålderns kontaktnät ut i Europa och om samhällsförändringarna i övergången mellan bronsålder och förromersk järnålder.


Hur klädde sig människor förr?

Med Amica Sundström och Maria Neijman från Historical Textiles
Tid och plats: onsdag 29 mars kl.18.00, Historiska museet, Narvavägen 13-17, Stockholm

Kläder och mode upphör aldrig att fascinera. Men vad för slags källmaterial används för att skapa sig en uppfattning om forna tiders dräkter, och hur såg kläderna egentligen ut? Möt en kavalkad av textilfragment, konst och skriftliga källor som tillsammans kan ge en utgångspunkt för återskapande av historiska dräkter – från yngre järnålder till 1600-tal.

Föreläsningen sker i samarbete med Historiska museet.


Årsmöte med föredrag av årets Mandelgrenpristagare

Tid och plats: onsdag 26 april kl. 18.00, Medeltidsmuseet, Strömparterren 3, Stockholm.

Vi träffas för vårt årsmöte på Medeltidsmuseet kl.18.00, varpå vi får lyssna till årets Mandelsgrenpristagare Albert Collins. Därefter blir det mingel med tilltugg. Vi hoppas få se både gamla och nya medlemmar!

Anmälan senast den 19 april till info@fornminnesforeningen.se. Varmt välkomna önskar styrelsen.


Dagsexkursion till Västerås med omnejd

Med guidning av Anders Carlsson, Nanouschka M. Burström, Pia B. Melin, och Carina Jacobsson.
Tid och plats: fredag 2 juni.

Vårens dagsexkursion med buss åker norr om Stockholm, en heldag med lunch och vandring i Västerås med kvalificerad guidning. Se fullständigt program nedan. Tänk på att ha kläder efter väder, förnuftiga skor, och medtag gärna egen fikatermos. Toalett finns ombord bussen samt vid lunch och eftermiddagsfika.

Pris: Fullbetalande 650 kr, student (el. max 25 år) 400 kr. Deltagaravgiften inkluderar resa, guider och lunch. För student ingår även årsmedlemskap för 2023. Sätts in på Plusgirokonto 53 921–3 eller Swish till 123 600 96 17.

Anmälan: info@fornminnesforeningen.com eller Klubbmästare Jackie Taffinder tel. 076-7219124. OBS! Begränsat antal platser (ca 45), först till kvarn gäller, anmälan dock senast 30/5.

Programöversikt finns här: