Pris & medalj

Svenska fornminnesföreningen delar ut flera priser och medaljer. Här kan du läsa mer om dem! Tidigare mottagare och motiveringar hittar du i rullmenyn under Pris & medalj.

Monteliusmedaljen
1947 beslöt föreningen att instifta en medalj till Oscar Montelius minne. Den utdelas för ”framstående insatser på föreningens intresseområden, främst arkeologisk forskning, men även den yttre kulturminnesvården och museiväsendet”.

Förslag till medaljbelöning kan lämnas skriftligen av föreningens medlemmar till styrelsen. Fornminnesföreningens styrelse beslutar vem som skall få priset. Utdelningen sker med stor sparsamhet. Medaljen är formgiven av Gösta Carell.

Monteliusmedaljen, formgiven av Gösta Carell.

Hildebrandspriset
Hildebrandspriset kom till 1934. Då donerades 15.000 kr till Fornminnesföreningen till minne av riksantikvarierna Bror Emil Hildebrands (1806-1844) och sonen Hans Hildebrands banbrytande, vetenskapliga insatser främst inom nordisk arkeologi och medeltidsforskning.

Priset delas ut till en eller flera pristagare för ”förtjänstfullt arbete inom ämnena nordisk arkeologi och medeltidsforskning, inklusive numismatik”. År 2023 var prissumman 35.000 kr. Fornminnesföreningens styrelse beslutar vem som skall få priset.

Bror Emil Hildebrand. Foto: Okänd, ur Smålänningar i Stockholm (Malmö 1941)

Mandelgrenpriset

Priset till minne av Nils Månsson Mandelgren tillkom efter en donation av docent Lennart Karlsson. Det består av 100 000 kr samt en bronsmedalj formgiven av Annie Winblad Jakubowski.

Mandelgrenpriset ska minna om konstnären och folklivsforskaren Nils Månsson Mandelgrens (1813–1899) banbrytande dokumentation av historiska och arkeologiska bilder, föremål och miljöer, häpnadsväckande i kvalité och omfattning. Nils Månsson Mandelgren hade ett brinnande intresse för kulturhistoria men även för sin samtid och reste över hela Sverige för att dokumentera konst, miljöer, människor, och arkeologiska artefakter. Priset till hans minne tillkom på initiativ av docenten i konstvetenskap Lennart Karlsson (1933-2014) som under tjugo år arbetade på Statens historiska museum som specialist med särskilt intresse för medeltida konst. Priset delas ut årligen sedan 2016. Svenska Fornminnesföreningens styrelse beslutar vem som skall få priset.

Mandelgrenprisets medalj är formgiven av konstnären Annie Winblad Jakubowski och gjuten hos H. Bergmans Konstgjuteri i Enskede. Åtsidan pryds med texten MANDELGRENPRISET uppdelat på tre rader. Ovanför texten återfinns Svenska Fornminnesföreningens logotyp, och under texten finns pristagarens namn samt utdelningsåret ingraverat. Frånsidan pryds med en evighetssymbol, vars förlaga i form av ett exlibris tecknats av Lennart Karlsson – den frikostige donatorn till stiftelsen Mandelgrenpriset.


Svenska fornminnesföreningens förtjänsttecken

Svenska Fornminnesföreningens förtjänsttecken delas ut till särskilt förtjänt person som erkänsla för insatser för föreningen. Förtjänsttecknet instiftades 2024 och har formen av en nål med föreningens logotyp i guldfärg. Föreningens styrelse beslutar om mottagare. Föreningsmedlem kan ställa förslag om utdelande med motivering till styrelsen. Utdelning kan ske löpande men görs vanligen vid års- eller julmöte.