Styrelsen 2024


Ordförande: Tina Rodhe

Vice ordförande: Nanouschka Myrberg Burström

Sekreterare: Caroline Strandberg

Stipendiesekreterare: Nanouschka Myrberg Burström

Skattmästare: Bo Franzén

Ansvarig för SFF:s hemsida och sociala medier: Elisabet Ryd

Ledamöter: Carina Jacobsson, Per Eric Lindgren, Magnus Odebäck Ljunge, Karl Lysén, Mikael Jakobsson, Linda Qviström, samt Amica Sundström.