Styrelse och arbetsfördelning 2024

Styrelsen består av Nanouschka Myrberg Burström, Caroline Strandberg, Linda Qviström, Bo Franzén, Carina Jakobsson, Per-Eric Lindgren, Mikael Jakobsson, Thomas Eriksson, Wilhelm Ljungar, Cecilia Karlsson samt Elisabet Ryd.

Ordförande: Nanouschka Myrberg Burström
Vice ordförande: Mikael Jakobsson
Förste sekreterare: Caroline Strandberg
Skattmästare: Bo Franzén
Biträdande skattmästare: Wilhelm Ljungar

Stipendiesekreterare: Magnus Odebäck Ljunge
Stipendiekommitté: Nanouschka Myrberg Burström, Bo Franzén, Carina Jacobsson och Per Eric Lindgren
Klubbmästare: Linda Qviström
Program- och resegrupp: Linda Qviström, Per-Eric Lindgren, Thomas Eriksson, Cecilia Karlsson, Wilhelm Ljungar
Kommunikatör (hemsida, Facebook, e-postlåda): Elisabet Ryd