På gång i Svenska fornminnesföreningen


Sommarbrev med rykande färskt höstprogram

2024-06-12

Har du kollat din email-inkorg? Då kanske du såg att det häromdagen slank in både medlemsbrev och höstprogram.

Våren har bjudit på både kyla och blomstrande långhelger, och många fina evenemang med föreningen. Föreläsningar om Gåtfulla händer, Förhistoriska dräkter och Mord i katedralen, en dagsexkursion, och avslutningsvis ett fullsatt föredrag om Slaget vid Visby. Det är många som kommer på evenemangen och vi gläder oss att både ha en engagerad ”kärntrupp” bland medlemmarna och många som kommer då och då av särskilt intresse för något enskilt.

Vi har delat ut 14 stipendier till bl.a. konferensdeltagande och mindre projekt. Många doktorand-och forskningsprojekt blir av, blir bättre, och kan presenteras för en större publik, tack vare SFF:s stipendier!

Vid mötet avtackades Tina Rodhe för sin tid som ordförande och elva år i styrelsen, och Karl Lysén för sina viktiga insatser som skattmästare. Båda förärades föreningens nyinstiftade Förtjänsttecken, en medlemsnål med föreningens logotyp utförd i guldfärg. Stort tack, båda, för era insatser för föreningen dessa år, och till Hildegard Keijer och Maria Åkestam för många år i valberedningen, där Tina och Karl nu tar vid tillsammans med Pia Melin. Ny ordförande är Nanouschka Myrberg Burström, och Bo Franzén tillträdde som skattmästare redan i början av året. Tre nya styrelsemedlemmar valdes in: fil.mag. Cecilia Karlsson, konstvetenskap, fil. dr Thomas Eriksson, arkeologi, och fil.mag. Wilhelm Ljungar, historia. Styrelsen har konstituerat sig och ser fram emot att arbeta tillsammans framöver!

Höstens medlemsträffar bjuder på ett fullspäckat och intressant höstprogram, som fortsatt blandar föredrag på och tillsammans med Historiska museet med andra typer av evenemang bara för oss. Redan den 6/9 delar vi ut medaljen till Oscar Montelius minne, som delats ut sparsamt sedan 1952 för att uppmärksamma ”framstående insatser på föreningens intresseområden, främst arkeologisk forskning, men även den yttre kulturminnesvården och museiväsendet”. Medaljen tilldelas år 2024 professor Bjørnar Olsen, universitetet i Tromsö, en av den nordiska arkeologins mest tongivande och internationellt kända företrädare som arbetat bl.a. med områdena stenålder, samisk arkeologi, kulturarvsfrågor och arkeologisk teori. Alla medlemmar välkomnas varmt att deltaga i medaljceremonin på Historiska museet – se bifogad inbjudan. OSA senast 15/8. Läs mer om professor Bjørnar Olsen här.

I medlemsbrevet kan du läsa mer om allt som hänt i föreningen denna vår. Nu laddar vi batterierna och vi önskar dig en skön och lång sommar. Vi ses i höst! Hela medlemsbrevet kan du läsa här nedan:

Varma hälsningar Styrelsen:
Nanouschka Myrberg Burström (ordförande), Mikael Jakobsson (vice ordförande), Caroline Strandberg (förste sekreterare), Bo Franzén (skattmästare), Magnus Odebäck Ljunge (stipendiesekreterare), Linda Qviström (klubbmästare), Elisabet Ryd (kommunikationsansvarig), Carina Jacobsson (stipendiekommitté), Per-Eric Lindgren (programkommitté, stipendiekommitté), Cecilia Karlsson, Thomas Eriksson och Wilhelm Ljungar (övriga ledamöter, programkommitté).


Professor Jan Svanberg (1935-2024)

2024-05-30

För några veckor sedan nåddes Svenska Fornminnesföreningens styrelse av det sorgliga beskedet att professor emeritus i konstvetenskap, Jan Svanberg, har avlidit i en ålder av 89 år. Han var under tjugo år ordförande i Svenska Fornminnesföreningen. När han lämnade ordförandeskapet 2012 tilldelades han Monteliusmedaljen som ett tack för en insats som varit av stort värde för föreningens verksamhet. Redan 2001 mottog han Hildebrandspriset, också det för det arbete han lagt ned på alla aktiviteter som medlemmarna fått ta del av. Föredrag av olika forskare och exkursioner både till inhemska och utländska resmål presenterades med en aldrig sinande entusiasm. Han var, kan man säga, en eldsjäl när det gällde Fornminnesföreningen, för gångna tider och för framtiden. Som ännu ett bevis på Jans betydelse utsågs han 2015 till Hedersledamot i Svenska Fornminnesföreningen.

På begravningen i mitten av maj lades en blomsterkrans vid kistan som ett sista farväl och som tack för den tid föreningen fick nöjet att ha Jan Svanberg som medlem och ordförande. Flera medlemmar i styrelsen och i föreningen har glada och fina minnen av Jan och vi kommer alltid att ha honom som ett föredöme.


Ett bejublat avslut på vårprogrammet

2024-05-25

Thomas Neijmans föredrag om ”Slaget vid Visby 1361” i onsdags 22/5 blev succé! Trots det fina vädret var det fullt i Historiska museets hörsal. Våra brevlådor och Facebook kokar nu av positiva kommentarer såsom: ”spännande och bra upplägg”, ”ett spännande föredrag”, ”Otroligt!”, ”En lysande och fängslande föredragshållare och spännande infallsvinklar på såväl själva slaget som hur slaget presenterats /uppfattats genom tiderna”, ”Tack för ett mycket intressant föredrag”, ”riktigt intressant och BRA”.

SFFs platsansvariga Mikael och Thomas rapporterar att det var många frågor och många som stannade efteråt för att prata. Ett mycket stort tack till Thomas Neijman för denna lyckade kväll!


Vårens sista programpunkt närmar sig

2024-05-13

Den 22 maj kl.18.00 på Historiska museet kommer vi få lyssna till ett spännande föredrag om den danska invasionen på Gotland år 1361 – en ödesdiger dag som är välkänd genom utgrävda massgravar, spektakulära material och spännande legender. Men hur förhåller sig det bevarade källmaterialet med det senaste århundradets föreställningar om vad som egentligen hände vid Visby år 1361? Stämmer det till exempel att Visbys borgare kallsinnigt förrådde en dåligt utrustad bondehär av barn och gamlingar? Thomas Neijman, doktorand vid Stockholms universitet och återskapare av historia, reder ut vad vi vet.

Anmäl dig gärna till info@fornminnesforeningen.com så prickar vi av dig på museet den aktuella kvällen. Varmt välkomna!


Årsmöte i Svenska fornminnesföreningen!

2024-04-29

Årets årsmöte hölls på Historiska museet och var både välbesökt och trevligt. I samband med mötet avtackades vår avgående ordförande Tina Rodhe och skattmästare Karl Lysén av och tilldelades föreningens nyinstiftade Förtjänsttecken som erkänsla för de stora insatser de gjort för föreningen under sin tid i styrelsen. Stort tack!

Årets Mandelgrenspristagare Gunnar Almevik fick mottaga medalj och 150 000 kr, varma gratulationer! Därefter höll han ett mycket intressant föredrag om sitt arbete med dokumentation och rekonstruktion av äldre timmerbyggnader, bland annat den nedbrända kyrkan i Södra Råda, och om pågående arbeten för att säkra Sofiakatedralen i Kiev för framtiden. Över ett glas vin och snittar fick vi alla sedan möjlighet att prata om detta, förra helgens exkursion och mycket annat. Tack alla för trevligt möte!

PS. På vår Facebook-sida har vi publicerat några bilder från festligheterna! DS.


Kallelse till SFF:s årsmöte

2024-04-03

Nu är det snart dags för årsmöte för Svenska Fornminnesföreningen. Årsmötet sker onsdagen den 24 april, 2024 kl. 17.00 på Historiska museet. Det blir även föredrag av Gunnar Almevik och mingel.

Kom ihåg att se över ert medlemskap för 2024 och att anmäla er om ni vill närvara vid årsmötet. Anmälan görs till info@fornminnesforeningen.com senast den 17 april. Kallelse och dagordning hittar ni i programbeskrivningen här.

Välkomna! Önskar Styrelsen


Måndagen bjuder på ett digitalt föredrag med Carina Jacobsson

2024-03-21

Nu är det endast några dagar kvar till nästa programpunkt!

Har du någon gång besökt Strängnäs domkyrka? Om du har det har du säkert haft det stora nöjet att beskåda det drygt 500 år gamla flandriska Mariaskåpet i dopkapellet. Altarskåpet visar bland annat Jesu födelse och scener ur Marias liv, men man kan även skönja spår av de ursprungliga donatorerna. Att sätta in sig själv som aktör i de heliga motiven var etablerat i renässansens Italien, där medlemmar av mäktiga familjer lät avbilda sig som personifikationer av heliga gestalter i altartavlor och fresker.

Följ med på ett digitalt föredrag och hör mer om detta spännande Mariaskåp i Carina Jacobsson föredrag ”Morden i katedralen”! Tid och plats: måndag 25 mars kl. 18.00. Föredraget sker digitalt via Zoom. Anmäl gärna ditt intresse till info@fornminnesforeningen.com.


Professor Gunnar Almevik tilldelas 2024 års Mandelgrenpris!

2024-03-03

Svenska Fornminnesföreningens Mandelgrenspris år 2024 tilldelas professor Gunnar Almevik, Göteborgs universitet, för ”sitt brinnande intresse för kulturhistoria men även för sin samtid, och sitt engagemang för att kulturarvet ska kunna bestå, förstås och delas av alla”. Priset består av en medalj samt 150.000 kronor och delas ut vid föreningens årsmöte i april. Pristagaren håller då ett föredrag med titeln Byggnaden som kunskapskälla.

Priset ska minna om konstnären och folklivsforskaren Nils Månsson Mandelgrens (1813–1899) banbrytande dokumentation av historiska och arkeologiska bilder, föremål och miljöer och tillkom efter en donation av docent Lennart Karlsson år 2014.

Vi gratulerar Gunnar Almevik till detta välförtjänta pris, och ser fram emot att få överlämna medaljen och få lyssna till föredraget på vårt årsmöte i maj!

/Styrelsen


Många aktiviteter på gång i vår!

2024-03-01

Kära medlemmar, hoppas ni har fått medlemsbrevet för februari/mars i er digitala brevlåda idag. Vintern går mot sitt slut och vi hoppas att ni njutit av den fina snön som kom. Nu ser vi våren an! Några mycket välbesökta programpunkter har vi hunnit ha inom ramen för vårt samarbete med Historiska museet och tycker att det har fallit väl ut. För uppdaterad information om vårens återstående program, besök fliken Vårprogram 2024. Se särskilt uppdaterad information om vår eminenta Exkursion och Årsmöte med Mandelgrenspris (!!!). Här kommer lite mer kort och gott:

– Det har inkommit ett medlemsförslag om att hålla en bokbytardag med tema arkeologi, historia och kulturhistoria. Är du intresserad av att vara med och arrangera en sådan? Hör av dig till styrelsen via info-adressen!

– Vi måste påminna alla om att tydligt ange namn i meddelanderutan vid inbetalningar till föreningen, vare sig du använder PG eller Swish. Annars ser vi inte vem som betalat!

– Vi gratulerar vår styrelseledamot Karl Lysén som fått tillökning! Ledamot Bo Franzén tar därför nu över som Skattmästare.

– Varmt välkomna önskar vi alla nya medlemmar som tillkommit under vintern!

Väl mötta under våren önskar
Styrelsen

Tina Rodhe (ordförande), Nanouschka Myrberg Burström (vice ordförande, stipendiesekreterare), Bo Franzén (skattmästare), Carina Jacobsson (stipendiekommitté), Per-Eric Lindgren (programkommitté, stipendiekommitté), Magnus Odebäck Ljunge (programkommitté), Elisabet Ryd (hemsidesansvarig), Caroline Strandberg och Linda Qviström (sekretariat), Mikael Jakobsson, Karl Lysén och Amica Sundström (ledamöter)


Lyckad vårprogramspremiär

2024-02.04

Kära SFF-medlemmar,
Vårens första träff blev mycket lyckad och anmälningarna var så många att vi fick begära extra SFF-platser på Historiska, vilket de var vänliga nog att genast ställa upp med så att alla till slut kunde komma. Det fungerade också bra att ”dela evenemang” med ett trettiotal personer som köpt biljetter direkt från museet. Att så många kom, från oss och utifrån, tycker vi är ett kvitto på att vi gör bra program! Några nya medlemmar fick vi på kuppen, roligt förstås. Tack till Magnus Ljunge – forskare, museiman och ledamot i SFFs styrelse – för en bra start på året.

Om en vecka, söndag 11:e februari kl. 14.00, är det dags för vårens andra evenemang, ”Hur gestaltas förhistorisk dräkt i Historien om Sverige och annan populärvetenskap?” med textilexperterna Amica Sundström och Maria Neijman. Granskning i stort och smått utlovas, reflektion kring relationen mellan vetenskap och konstnärlig uttolkning, och förstås mycket information och exempel om hur det ”egentligen var”. Många av er kommer säkert ihåg att Amica och Maria fick SFFs stora Mandelgrenspris 2021 för sitt arbete med att fördjupa och bredda kunskapen om medeltida bild- och mönstervärldar och medeltida guldskinnstäcken genom dokumentation och rekonstruktioner. Nu är vi glada att få återse dem i detta sammanhang och ta del av deras kunskaper!

Föranmälan krävs och även denna gång är de trettio platserna redan slut, men vi har fått löfte om att kunna ta in några fler. Salen är dock mindre än förra gången, så hör av dig snart till info@fornminnesforeningen.com!

Varma hälsningar
Styrelsen


Gåtfulla händer på bronsåldern – efterlängtad programstart!

2024-01-17

Kära SFF-medlemmar,
Välkomna tillbaka till en ny säsong! Vi hoppas att alla haft en skön julledighet och ser fram emot att träffa er alla under våren, däribland flera nya medlemmar, roligt. Först ut är nu föredraget om ”Gåtfulla händer från bronsåldern” på Historiska museet (Hörsalen, Narvavägen 13-17) i nästa vecka, onsdag 24/1 kl.18-19. Det finns nu enbart fyra platser kvar, först till kvarn! Har du anmält dig och får du förhinder uppskattas det mycket om du lämnar återbud så att någon
annan kan få din plats. Som SFF-medlem går du till kassan in stora entrén och prickar av dig som SFF:are på listan, och får då en gratisbiljett.

Får du ingen plats via oss, så finns också möjlighet att köpa biljett till Historiska direkt från dem (150 kr), se Kalendarium på historiska.se. På Historiska finns café med fika och matservering i restaurang Rosengården för den som vill få i sig något innan föredraget.

Väl mötta!
Styrelsen/Programkommittén


Gott nytt år, gott nytt vårprogram!

2024-01-02

Vi är väldigt glada över att redan se anmälningar för vårens programpunkter trilla ned i vår info-mail. Hela programmet finns att beskåda under fliken Vårprogram 2024, där kan du även ladda ned en pdf komplett med fina bilder.

Nu finns även hela motiveringen till 2023 års Hildebrandprismottagare, Margareta Kampff Östlind, publicerad på hemsidan. Som ni läste i senaste medlemsbrevet höll Margareta en synnerligen intressant föreläsning för de medlemmar som var med på julfesten i december.

Vi ser fram emot ännu ett historiespäckat år tillsammans med våra medlemmar!
Styrelsen


Året närmar sig sitt slut

2023-12-19

Kära medlem i Svenska Fornminnesföreningen!
Det börjar närma sig slutet av 2023 och vi vill önska er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År. Häromdagen borde årets sista medlemsbrev ha halkat ned i er mailinkorg. Där hittar ni även vårprogrammet för 2024!

Året som gått har innehållit trevliga och innehållsrika program samt en mycket lyckad dagsexkursion till Västerås med omnejd. Det har varit roligt att träffas som vanligt. Vi har fått många nya medlemmar under året och välkomnar er alla varmt till föreningen!

Vi har inlett ett nytt samarbete med Historiska museet, där flera av våra föredrag kommer att hållas nästa år. Har du frågor eller vill komma med förslag till kommande program? Kontakta ordförande Tina Rodhe: tina.rodhe@gmail.com eller tel. 076-8503104.

Slutligen påminner vi om att betala in årsavgiften för 2024 om du inte redan gjort det: 175/150 kr till Plusgirokonto 53 921–3 eller Swish-nummer 123 600 96 17.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! önskar Styrelsen
Tina Rodhe (ordförande), Nanouschka Myrberg Burström (vice ordförande, stipendiesekreterare), Caroline Strandberg (sekreterare), Karl Lysén & Bo Franzén (skattmästare), Carina Jacobsson (stipendiekommitté), Per-Eric Lindgren (programkommitté, stipendiekommitté), Magnus Odebäck Ljunge (programkommitté), Elisabet Ryd (hemsidesansvarig), Mikael Jakobsson, Amica Sundström och Linda Qviström
(ledamöter).


Sök Svenska fornminnesföreningens stipendier

2023-12-12

Svenska Fornminnesföreningen delar varje år ut stipendier ur sex fonder med inriktning mot arkeologi, konstvetenskap, kulturmiljövård och urkundsutgivning. Vanligen beviljas summor upp till 10.000 kr. Du kan söka till exempelvis analyser, konferensdeltagande, studieresor, forsknings- och fältuppgifter och liknande men inte för rena tryckkostnader. Doktorandarbeten prioriteras men alla, inom och utom akademien, är välkomna att söka. Sprid gärna utlysningen vidare.

Sök senast den 31/1 2024 via post eller e-post, och läs mer om hur våra stipendier och hur du ansöker under fliken Stipendier. Varmt välkommen med din ansökan!

Svenska Fornminnesföreningens styrelse
/Stipendiesekreterare Nanouschka Myrberg Burström