Stipendiater 2015

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2015. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges.

4700 kr till FD Fredrik Fahlander, Stockholm (varav 947 kr från Karlings föreläsningsfond)
För deltagande i 13e nordiska bronsålderssymposiet i Göteborg

5000 kr till FD Svante Fischer , Stocksund (varav 3241 kr från Sernings minnesfond)
För medverkan i projekten ”Utforska under ytan – Ölands järnålder, inkluderande Sandby borg och projektet ett plundrat kulturarv”

4000 kr till FM Anna Gustavsson, Göteborg
För arkivresor till ATA för studium av kontakterna mellan svenska och italienska arkeologer under 1800-talet

4000 kr till Patrik Gustafsson, Nyköping
För studium av sten och stenhantverk och boplatser i östra Mellansverige från tidigpostglacial tid

4000 kr till FM Aija Macane, Höganäs (varav 4000 kr från Nermans minnesfond)
För arkivstudier i Lettland för avhandlingen ”The ritual world of hunter-gatherers in Northern Europe”

4000 kr till FM Michael Neiss, Älvsjö
För experimentell gjutning av vikingatida spännen

4900 kr till FM Anna Röst, Hägersten
För deltagande i 13e bronsålderssymposiet i Göteborg

1965 kr till FK Linda Qviström, Uppsala
För deltagande i workshop i Göteborg om belysningsförhållanden i medeltida byggnader

4000 kr till FM Roger Wikell, Sorunda
För C14-analyser på ”späckbetong” från tidigmesolitisk tid i Tyresta, Tyresö

4000 kr till FM Markus Fjellström, Stockholm, (varav 540 kr från Nermans minnesfond)
För isotopanalyser från lappländska miljöer i det förkristna samhället

3000 kr till MA Irene Selsvold, Göteborg,
För vistelse vid Svenska Institutet i Istanbul för arkivstudier gällande avhandlingen ”Pagan sacred places in the Christian social memory – transformation and destruction of pagan sanctuaries, temples and images in Late antiquity”

3000 kr till FM Britta Zetterström Geschwind, Norrtälje,
För avhandlingsarbete om Statens historiska museum ur kulturhistoriskt perspektiv

4500 kr till MA Kristina Öhman, Uppsala (varav 4236 kr från Anderssons minnesfond)
För forskningsresa till kyrkor i Dalarna för dokumentering av Judas Iskariotframställningar