Stipendiater 2016

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2016. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges.

3000 kr till vardera

FM Adam Boëthius (Lund) till språkgranskning av arbetet Transforming the dogmorphological studies of Scandinavian Iron age and Medieval dogs in archaeological context.

MA Reidar Magnusson (Upplands Väsby) till Kompletterande fornlämningsinventering i Almunge socken i Uppland till studium av en bronsåldersfarled.

FK Bettina Stolle (Uppsala) till språkgranskning av arbete om Djurbensmaterialet från den folkvandringstida kammargraven i Fullerö och dess kontext med omgivande kulturlager.

FK Birgitta Åkesson (Limhamn) till Dokumentation av Söderslätts bronsåldershögar som deluppgift i projektet Söderslätt och dess säregna bronsålderslandskap. För en publikation i samarbete med Brösarps bygdeförening

FM Annika Östlund (Fjällbacka) till 14C analyser gällande en boplatsyta vid Greby gravfält i Bohuslän. där det förekommit keramiktillverkning och smide.

4000 kr till vardera

FK Malin Bartosch (Göteborg) till Arkivstudier i ATA som delinsats i publiceringsprojekt om Härlanda kyrkoruin (1100-talet).

FK Frida Espolin Nordstein (Göteborg) till resa till Dublin för studium av och framställande av 3D-modeller av vikingatida ovalspännen. Gäller avhandling om Kvinnelige begravelser i vikingidens diaspora.

MA Magdalena Forsgren (Djursholm) tiil Studium av yxtyper för arbete om karaktären av krigföring i Östra Mellansverige under bronsåldern.

FM Anna Gustavsson (Göteborg) till Artikelskrivande till Manchester University-publikation utgående från Montelii arbeten rörande italiensk forntid.

FM Aija Macane (Höganäs) till Arkivstudier i Lettlands historiska institut gällande djurbensmaterial från gravfältet Zvejnieki. Gäller avhandlingsprojektet The ritual world of hunter-gatherers in Northern Europe (Stipendiet finansieras av Birger Nermans minnesfond).

FM Per Nilsson (Linköping) till Fält- och arkivstudier av hällristningar.

4500 kr till vardera

FM Michael Neiss (Älvsjö) till 3D-baserad analys av vikingatida vapen, bl.a. Ulfberthsvärd från gravhög i Giresta söder om Uppsala (Stipendiet finansieras av Aron Anderssons och Inga Sernings minnesfonder.)

FD Martin Rundkvist (Fisksätra) till medverkan i och ledning av EAA:s konferens i Vilnius (Litauen) i serien Castella Maris Baltica.

5000 kr till

FD Svante Fischer (Stocksund) till Inköp av fotografisk dokumentation från University of Texas av på Gotland funna solidi som ingått i August W Stiernstedts samling.