Stipendiater 2014

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2014. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges.

5000 kr till FK Patrik Andersson, (varav 4089 kr från Nermans minnesfond)
För forskningsresor till ATA för arkivstudier om Dragbygravfältet

2500 kr till FD Svante Fischer
För utredning om folkvandringstida borgar

5000 kr till FK Michael Neiss, (varav 2919 kr från Sernings minnesfond)
För Experimentell gjutning av vikingatida spännen

2500 kr till FD Ing-Marie Nilsson
För bearbetning av fyndmaterial från arkeologisk undersökning i Uppåkra kyrka

2500 kr till FD Martin Rundkvist
För deltagande med föredrag i borgforskningskonferens i Lódz. Ämne: befästa medeltidsgårdar i Östergötland

5000 kr till FM Roger Wikell
För C14-undersökningar av neolitiska fetter från Tyresta, Södermanland

5000 kr till FK Linda Qviström
Aktivt deltagande vid konferensen Buildings in Society International History and Culture AD 500-1914 i Belfast 19-21 juni 2014

5000 kr till FD Herman Bengtsson, (varav 3815 kr ur Anderssons minnesfond)
För publicering av Hammarby kyrkas medeltida räkenskaper

4400 kr till MA Kristina Öhman
För kyrkobesök i Västsverige för studium av ”Sista måltidenframställningar”

3200 kr till FM Tommy Kuuysela
För medverkan med föredrag om levande döda enligt fornnordisk litteratur i Åbo