Stipendiater 2013

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2013. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges.

5000 kr till FK Peter D’Agnan
För tredje fasen av hamn och fiskelägesprojektet på Gotland.

2000 kr till Tekn. lic. Christer Andersson
Bidrag till undersökning av Ås kloster i Halland.

5000 kr till FK Johanna Andersson
För osteologisk undersökning av skelettmaterial från vikingatida gravfält i Kopparsvik, Gotland.

5000 kr till FD Svante Fischer, (varav 2242 kr ur Sernings minnesfond)
För bearbetning av svenska solidifynd.

5000 kr till FM Cecilia Ljung
För deltagande i workshop i Chester med föredrag om det vikingatida Kopparsviksgravfältet (Visby).

5000 kr till FD Martin Rundkvist, (varav 3422 kr ur Nermans minnesfond)
För deltagande i symposium i Paderborn arrangerat av Arbeitsgemeinschaft für Sachsenforschung. Föreläsning om återbruk av gotländska bildstenar under järnåldern.

5000 kr till FM Martin Skoog
För arkivstudier om slagen vid Hällaskogen 1437 och 1464. Ett slagfältsarkeologiskt tvärvetenskapligt projekt (Haraker, Västmanland).

5000 kr till MA Sandra Braun, (varav 3193 kr ur Anderssons minnesfond)
För resebidrag för studium av sengotiska altarskåp i svenska kyrkor.