Stipendiater 2012

Styrelsen för Svenska Fornminnesföreningen har vid möte i Linköping den 4 februari 2012 beslutat att utdela nedannämnda stipendier huvudsakligen från Hildebrandsfonden, i tre fall med tillskott från andra namngivna fonder. Observera att stipendiemottagare har att inom året till stipendiesekreteraren insända en skriftlig redogörelse om stipendiemedlens användning.

5000 kr till vardera av

FM Anna Gustavsson (Göteborg) till arkivstudier i ATA avseende arkeologiska forskarkontakter mellan Italien och Sverige under 1800-talet.

FD Michaela Helmbrecht (Lund) som arbetsstipendium avseende studium av smycken från Uppåkraboplatsen i Skåne.

FD Cecilia Rodéhn (Sollentuna) till arkivstudier avseende Hanna Rydhs roll inom den arkeologiska pedagogiken och förmedlingen. (Varav 3585:– från Birger Nermans minnesfond).

FD Daniel Sahlén (Kristinehamn). Arbetsstipendium till studium av deglar och gjutformar från Birka, Helgö och Uppåkra i jämförelse med motsvarande från fyndplatser i Skottland.(Varav 2559:– från Inga Sernings minnesfond).

FM Ingela Wahlberg (Stockholm). Arbets och resestipendium för studium av birgittinska textilier i Linköping och Finland.

FM Kristina Öhman (Uppsala). Resestipendium för studium av Judas Iskariotavbildningar på ”Sista måltiden-målningar”. (Varav 3345:– från Aron Anderssons minnesfond).

3200 kr till

FD Anna McDevitt (Hägersten) och Anna Sörman (Sollentuna) Till C14-analyser av bränt benmaterial från bronsålderboplatsen Hallunda i Botkyrka.

2600 kr till

FD Anneli Ekblom (Uppsala) till makrofossilanalyser gällande arkeologisk undersökning i Gamla Uppsala.

Lämna ett svar