Stipendiater 2004

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2004

Ur Hildebrandsfonden
Axelsson, Roger, fil. kand. 5.000 kr
Doktorandstudier om frälset i senmedeltidens Sverige.
Cederholm, Mathias, fil. kand. 5.000 kr
Arbetsstipendium för avh. Människor-makt-modernitet.

Fernstål, Lotta, fil. kand. 2.000 kr
Resa till Haderslev museum.
Fransson, Ulf, fil. kand. 5.500 kr
Fosfatkartering av bebyggelselägen i Ångermanälvens dalgång.

Hjulström, Björn, fil. kand. 3.000 kr
Forskningssymposium i biomolekulär arkeologi i Amsterdam.
Holm, Olof, fil. kand. 5.000 kr
Forskning om medeltidens sockenkyrkor i Medelpad.

Molnar, Petra, fil. kand. 10.000 kr
Svepelektrontimmar för tandmaterial från Ajvide på Gotland.
Olausson, Michael, fil. dr. 10.000 kr
Bearbetning av B. Schnittgers borgundersökningar i Ög.

Schmidt-Sabo, Katalin, fil. kand. 5.000 kr
Doktorandarbete om den medeltida byn som fenomen.

Selling, Susanne, fil. kand. 3.000 kr
Studieresa till bronsålderslokaler i England.
Öberg, Jan, fil. kand. 5.000 kr
Arbetsstipendium för studier av Albertus Pictor.

Ur Aron Anderssons minnesfond
Holm, Olof, fil. kand. 5.000 kr
Forskning om medeltidens sockenkyrkor i Medelpad.

Ur Birger Nermans minnesfond
Andersson, Helena, fil. kand. 3.500 kr
Resa till Gotland för avhandlingsarbete om Gotlands stenålder.
Rundkvist, Martin, fil. dr. 1.500 kr
Resa till Ålands museum för studie av vendeltida spännen.

Ur Inga Sernings minnesfond
Lowe Fri, Maria, fil. kand. 4.000 kr
Kurs i forntida smide vid Bäckedals folkhögskola.

Lämna ett svar