Stipendiater 2021

Stipendier utdelade ur föreningens fonder år 2021.

Tekn. Lic. Christer Andersson, Henån, till provschakt vid Askeby kyrka (5 000, Hildebrandsfonden).

FM Peter D’Agnan, Hemse, till en arkeologisk grävkurs vid Bulverket med Gotlands Hembygdsförbund (5 000, Hildebrandsfonden).

FM Anna Gustavsson, Göteborg, till arkivstudier i Monteliusarkiven i ATA (4 800, Birger Nermans fond).

FM Anna Henningsson, Norrköping, till färgprover på medeltida kalkmålningar (10 000, Ingrid Nords fond).

FM Andreas Hennius, Uppsala, till att studera valbensartefakter i Norge (8 000, Birger Nermans fond)

FM Anton Larsson, Enköping, till provtagning på jordskred vid Mosshed (6 000, Hildebrandsfonden).

FM Michael Neiß, Upplands Väsby, till att deltaga i en session om arkeometallurgi vid European Association of Archaeologists’ annual meeting (1 000, Inga Sernings fond)

FM Hannah Strehlau, Schleswig, till att studera bildstenar i fyra spanska museer i samband med avhandling om gotländska bildstenar (5 000, Jan Peder Lamms fond).

FK Birgitta Åkesson, Trelleborg, till att dokumentera kyrkbyar runt Trelleborg (5 000, Birger Nermans fond)