Stipendiater 2019

Stipendier utdelade ur föreningens fonder år 2019. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges.

FK Inga Ullén, Stockholm, till C14-analyser av prover från den bronsålderstida kungshögen i Håga, Uppland (11 250 kr, Ingrid Nordhs fond).

FM Staffan von Arbin, Uddevalla, till dendrokronologiska analyser inom avhandlingsarbete om maritima lämningar i Bohusläns kustland (5 000).

FK Philip Jerand, Umeå, till geotekniska analyser inom avhandlingsarbete avseende sk ”härdrader” i samiska kontexter (5 000, Nermans fond).

FM Michael Neiss, Stockholm, resestipendium för att delta i EAA-konferens i Bern med en session om arkeometallurgi (med Tekn Dr S. Värmländer) (5 000 kr varav 1000 från Sernings fond).

FDAnna Röst, Hägersten, till osteologisk bearbetning av det brända benmaterialet från bronsåldersboplatsen RAÄ_ 13, Hallunda, Botkyrka sn, Södermanland (5 000).

Prof. Sabine Sten, Visby, till tolkning av det osteologiska materialet från Gotska Sandön i samarbete med prof. J. Rönnby (5 000).

MA Sandra Söderlind, Kiel, för studieresa till Danmark och Norge inom ramen för avhandlingsarbete om mesolitiska handtagskärnor (5 000, Nermans fond).

Tekn. Dr. Sebastian Wärmländer, Stockholm, resestipendium för att delta i EAA-konferens i Bern med en session om arkeometallurgi (med FM Michael Neiss) (4 000 kr varav 1000 från Sernings fond).

FK Birgitta Åkesson till projektet ”Liggande stenar på Söderslätt” vilket behandlar stenkammargravar inom Oxie, skytts och Vemmenhögs socknar i Skåne (5 000).

FD Björn Hjulström, till partiell undersökning av en terrassbyggnad från järnåldern i Ytterjärna sn, Södermanland (3 000).

M. Litt. Elin Lundmark, Solna, till svepelektronanalyser av färgpigment från Albertus Pictor-målningar i Härnevi kyrka (3 000, Anderssons fond).

FM Roger Wikell, Sorunda, till dokumentation av alliansvapensköldar i fast häll i Kummelnäs, Boo sn, Uppland (3 000).

FD Svante Fischer, Stocksund, till arbete om riksantikvarien Jonas Hallenbergs (1748-1834) numismatiska åtkomstuppgifter (2 000, Nermans fond).