Stipendiater 2018

Stipendier utdelade ur föreningens fonder 2018. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges.

FD Cecilia Ljung, Stockholm: projektmöte i Sigtuna om tidigkristet gravskick i staden tillsammans med FD Torun Zachrisson och FD Anna Kjellström genomföra (5 000 kr).

FM Lars Nylander, Harmånger: inventeringsresa i Dalarna för studium av sengotisk kyrkoskulptur (5 000, Aron Anderssons minnesfond).

FK Ingela Wahlberg, Uppsala: deltagande i tre textilhistoriska konferenser och presentation av sina rön om Vadstenatextilierna (5 000).

FK Linda Qviström, Uppsala: deltagande i symposium i Gersten (Tyskland) med föredraget Windows and light in medieval buildings in the regions of Uppland and Gotland (5 000).

FK Birgitta Åkesson, Limhamn: fortsatt dokumentation och publicering av Söderslätts bronsålderslandskap, nu Oxies härad. I samarbete med Bösarps bygdeförening (5 000).

FK Jon Lundin, Uppsala: studium av mesolitiska primärbosättningar i Ludvika och Smedjebackens vattensystem (4 400).

FD Svante Fischer, Stocksund: resa till Tyskland för att studera romerska amfiteatrar som möjliga förebilder till vissa öländska fornborgar (4 000).

FK Bettina Stolle, Uppsala: jämförande studier i Lund av djurbensmaterialet från Uppåkra m.fl. fyndplatser för avhandling om djurbensmaterialet från Helgö (3 500).

FK Jane Jordahl, Uppsala: deltagande i konferens i Århus, Danmark med föredrag om fågelbensfynden från Valsgärdes båtgravar (3 000).

Prof. Sabine Sten, Fårö: genom arkivstudier mm uppdatera det 2010 öppnade Fårö museum tillsammans med FD Majvor Östergren, Fårö (2 500).

FD Majvor Östergren, Fårö: genom arkivstudier mm uppdatera det 2010 öppnade Fårö museum tillsammans med Prof. Sabine Sten (2 500).

MA Madeleine Swanström, Motala: bidrag till inköp av handskanner för färgbestämningar på medeltida textilier (2 000).

FK Ingela Skougfrid, Broby: uppdatera arkeologiutställningen i Broby hembygdspark (1 700).

MA Aija Macane, Göteborg: analys av djurtandspärlor från det mesolitiska gravfältet Zvejnieki i Lettland (1 000).