Stipendiater 2007

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2007 Ur Hildebrandsfonden Christine Ekholst, 5000 kr Avhandlingsarbete om Kön i nordisk medeltida straffrätt. Eva Lindkvist-Sandberg, 1600 kr Avhandlingsarbete om nunnorna i Vadstena kloster. Nanouschka Myrberg, 5700 kr Avhandlingsarbete om G
Read More

Stipendiater 2006

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2006 Ur Hildebrandsfonden Tony Björk, 5000 kr Avhandlingsarbete om Istabygravfältet, Blekinge. Evert Lindkvist, 5000 kr Avhandlingsarbete om romanska stenskulpturer på Gotland. Petra Nygård, 5000 kr Arbete om arkeologin i Österbotten. Johan W
Read More

Stipendiater 2005

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2005 Ur Hildebrandsfonden Anna Arnberg, 5000 kr Forskningsresa till Gotland för studium av gravfält från tidig järnålder. Kim von Hackwitz, 5000 kr Fältarbete i mellanneolitiska miljöer kring Hjälmaren. Leif Häggström, 5000 kr Förstudie avsee
Read More

Stipendiater 2004

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2004 Ur Hildebrandsfonden Axelsson, Roger, fil. kand. 5.000 kr Doktorandstudier om frälset i senmedeltidens Sverige. Cederholm, Mathias, fil. kand. 5.000 kr Arbetsstipendium för avh. Människor-makt-modernitet. Fernstål, Lotta, fil. kand. 2.00
Read More

Stipendiater 2003

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2003 Ur Hildebrandsfonden (arkeologi) Andersson, Fredrik fil. kand. 3000 kr Arkeologiskt fältarbete på Gotland. Andersson, Gunnar fil. kand. 10.000 kr Arbetsstipendium för publikation om guldstatyetter. Andersson, Pia fil. kand 3.000 kr Arkeo
Read More

Stipendiater 2002

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2002 Herman Bengtsson 10.000 Hildebrandsfonden Sophie Bergerbrant 4.500 Hildebrandsfonden Liselotte Bergström 4.500 Hildebrandsfonden Björn Feldt 5.000 Hildebrandsfonden Lotta Fernstål 3.000 Hildebrandsfonden Ingrid Gustin 4.500 Hildebrandsfo
Read More