2020 Elisabeth Arwill-Nordbladh

Härmed utses professor emeritus Elisabeth Arwill-Nordbladh som mottagare av Svenska fornminnesföreningens pris till minne av Bror Emil och Hans Hildebrand år 2020. Prissumman är 25 000 kronor. Elisabeth Arwill-Nordbladh utbildades till arkeolog vid Göteborgs universitet och dispu
Read More

2019 Magnus Källström

Till 2019 års Hildebrandpristagare utses docent Magnus Källström, för sitt föredömliga vetenskapliga runologiska arbete. Prissumman är 25 000 kronor. Källström disputerade 2007 på avhandlingen Mästare och minnesmärken. Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Nord
Read More

2018 Ulf Näsman och Charlotte Fabech

Hildebrandpriset år 2018 tilldelades arkeologerna Ulf Näsman, prof. emeritus vid Linnéuniversitetet i Kalmar, och Charlotte Fabech, Ph.D i arkeologi vid Århus universitet. Prissumman är 30 000 kronor. Var för sig och gemensamt har de under många år gjort stora och värdefulla insatser
Read More

2017 Kersti Markus

Svenska fornminnesföreningen delar 2017 ut Hildebrandspriset till professor Kersti Markus vid Tallinns universitet. Prissumman är 30 000 kronor. Med en gedigen bakgrund som medeltidsforskare, har Kersti Markus väl kvalificerat sig som mottagare av priset. Efter att år 2000 ha disputer
Read More

2016 Bente Magnus

Vid Svenska Fornminnesföreningens julmöte den 7 december kommer Bente Magnus att mottaga Hildebrandspriset samt föreläsa om ”Hans Hildebrand, sikkerhetsnålen og dens mangfoldige utvikling”. Se aktuellt program för mer information. Prismotiveringen: 2016 års Hildebrandsstip
Read More

2015 Herman Bengtsson

Herman Bengtsson är sedan 2012 docent i konstvetenskap vid Uppsala universitet och verksam som forskare vid Upplandsmuseet. Bengtsson disputerade på en avhandling i konstvetenskap om den höviska kulturen år 1999 Den höviska kulturen i Norden. En konsthistorisk undersökning. Avhandling
Read More

2014 Kent Andersson

Vid Svenska Fornminnesföreningens styrelsemöte den 21 oktober 2013 föreslogs att 2014-års Hildebrandspris om 30 000 kronor skulle tilldelas docenten Kent Andersson och att Riksantikvarien skulle meddelas detta då stadgarna stipulerar att den senare ombes godkänna valet, vilket också s
Read More

2013 Göran Dahlbäck & Olle Ferm

Göran Dahlbäck Göran Dahlbäck, professor emeritus i historia vid Stockholms universitet, tilldelas Hildebrandspriset av Svenska Fornminnesföreningen för sin mycket förtjänstfulla gärning som forskare och lärare om medeltidens konst. Göran disputerade 1977 på en gedigen avhandling om ”
Read More

2012 Maja Hagerman

Idéhistorikern, vetenskapsjournalisten och författaren och filosofie hedersdoktorn Maja Hagerman har uppmärksammats och rosats av såväl historiker, litteraturkritiker som en bred allmänhet allt sedan hon fick Augustpriset för sin debutbok ”Spåren av kungens män.” Den utsåg
Read More

2011 Carina Jacobsson

2011 Carina Jacobsson
Read More

2010 Torun Zachrisson

2010 Torun Zachrisson
Read More

2005 Christian Lovén

Motivering för Hildebrandspriset 2005 Svenska Fornminnesföreningen har i år glädjen att dela ut Hildebrandspriset 20.000 kronor till Christian Lovén för hans betydelsefulla forskning om vårt lands medeltida arkitektur. Han disputerade 1996 på en i uttryckets båda betydelser tungt väga
Read More

2004 Birgit Arrhenius

2004 Birgit Arrhenius
Read More

2003 Inger Estham

Svenska Fornminnesföreningen har glädjen att ge 2003 års Hildebrandspris 40.000 kronor till Inger Estham för hennes framstående forskningsinsatser beträffande äldre svenska textilier. På detta forskningsfält har Sverige internationellt sett länge intagit en framskjuten plats. Detta be
Read More

2002 Ingmar Jansson

Utlåtande om Ingmar Jansson som föreslagen kandidat till Svenska Fornminnesföreningens Hildebrandspris år 2002. Docent Ingmar Valter Jansson, fortsättningsvis benämnd IJ, har av styrelsen för Svenska Fornminnesföreningen föreslagits att tillsammans med prof. Noel Broadbent erhålla 200
Read More

2002 Noel Broadbent

Svenska fornminnesföreningen har i år äran att utdela sitt Hildebrandspris till två internationellt inriktade svenska forskare med 20.000 kronor var. Ett lysande exempel är den från Amerika försvenskade arkeologen Noel D. Broadbent, professor i arkeologi och samiska studier vid Umeå u
Read More

2001 Jan Svanberg

Prismotivering 2001 – Jan Svanberg Svenska Fornminnesföreningen har äran att överlämna årets Hildebrandpris till Jan Svanberg, professor i konstvetenskap. Professor Svanberg är välkänd för Svenska Fornminnesföreningen, för vilken han sedan ett antal år är en ständig källa till g
Read More

2000 Mats Burström & Anders Carlsson

2000 Mats Burström & Anders Carlsson
Read More

1999 Gunilla Åkerström-Haugen

1999 Gunilla Åkerström-Haugen
Read More

1998 Ulf Erik Hagberg

1998 Ulf Erik Hagberg
Read More

1997 Mereth Lindgren

1997 Mereth Lindgren
Read More

1996 Björn Ambrosiani

1996 Björn Ambrosiani
Read More

1995 Lars & Ursula Sjöberg

1995 Lars & Ursula Sjöberg
Read More

1994 Agneta Lundström

1994 Agneta Lundström
Read More

1993 Lars O. Lagerqvist

1993 Lars O. Lagerqvist
Read More

1992 David Damell, Gustaf Trotzig

1992 David Damell, Gustaf Trotzig
Read More

1991 Åke Nisbeth

1991 Åke Nisbeth
Read More

1990 Klas Göran Selinge, Peter Sawyer

1990 Klas Göran Selinge, Peter Sawyer
Read More

1989 Anna Nilsén, Peter Sjömar

1989 Anna Nilsén, Peter Sjömar
Read More

1988 Stig Welinder

1988 Stig Welinder
Read More

1987 Sven Axel Hallbäck, Peter Tångeberg

1987 Sven Axel Hallbäck, Peter Tångeberg
Read More

1986 Evert Baudou, Hans Andersson

1986 Evert Baudou, Hans Andersson
Read More