Svenska Fornminnesföreningen

Alvastra klosterruin

Alvastra klosterruin

Som medlem i vår förening får Du föreläsningar av experter på förhistoria och medeltid inom och utom Sverige. Du får specialvisningar av aktuella utställningar på museer, delta i resor och utflykter under sakkunnig ledning.

Se vårt aktuella program med intressanta föredrag och resor eller ladda ner programmet som pdf.

 

Berättelse från föreningens resa till Öland
Vår klubbmästare, Yvonne Lédel, har skrivit en fin reseberättelse från föreningens vistelse på Öland den 8-11 september. Reseberättelsen kan laddas ned genom att klicka här. Vår sekreterare, Pia Bengtsson Melin, har delat med sig av bilder från resan, och bilderna kan laddas ned genom att klicka här.

 

Svenska Fornminnesföreningens tidskrift – nu online!
Under 2016 har ett samarbete med Riksantikvarieämbet och Vitterhetsakademiens bibliotek samt Vitterhetsakademien resulterat i att Svenska Fornminnesföreningens tidskrift (utgiven 1870-1905) digitaliserats, och nu finns tillgänglig via följande länk. Digitaliseringen har möjliggjorts tack vare generösa anslag från Vitterhetsakademien och Helge Ax:son Johnsons stiftelse.

 

Ragnhild Boström (1 november 1917 – 18 augusti 2016)
Ragnhild Boström, medlem i Svenska Fornminnesföreningen sedan många år, har gått ur tiden. Ragnhild var en namnkunnig konst- och kulturhistoriker och elev till professor Johnny Roosval. År 1946 lade hon fram en licentiatavhandling om Olaus Magnus illustrationer. Från 1940 till 1983 var hon en ledande person i forskningsprojektet Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium. Öland låg henne varmt om hjärtat (år 2009 utsågs hon till Årets ölänning), och hon publicerade flera volymer om landskapets kyrkor. Ragnhild blev filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet 1984 och hon var korresponderande ledamot av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, bara för att nämna några av hennes meriter. År 1975 tilldelades Ragnhild Svenska Fornminnesföreningens Hildebrandspris och år 2003 tilldelades hon föreningens Oscar Monteliusmedalj för sina omfattande och betydelsefulla insatser. I prismotivering 2003 skriver professor Jan Svanberg, SFF:s dåvarande ordförande, att Ragnhilds kandidatuppsats om ”Calcarius” publicerades i Konsthistorisk Tidskrift 1942 och är alltjämt det grundläggande arbetet om denna verkstad eller konstnärsgrupp i vilken hon urskiljde en ”Calcarius primus”, som först lett verkstaden på Gotland och en ”Calcarius secundus” som sedan övertagit den och även arbetat på Öland. Så sent som 2011 utkom Ragnhild med en bok om Ölands medeltida kapell – en översikt jämte beskrivningar av S:ta Britas och S:ta Margaretas kapell (Sveriges kyrkor, vol. 233). Ragnhild somnade in i sitt älskade Köpingsvik på Öland i en ålder av 98 år efter ett långt och innehållsrikt liv. Vi är många som kommer att sakna henne, och hennes breda och entusiasmerande kunskaper inom konstvetenskapen.

S:ta Britas kapell, Öland. Foto: Pia Bengtsson Melin

Sankta Britas kapell, Öland. Foto: Pia Bengtsson Melin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska Fornminnesföreningens årsmöte den 28 april 2016
Svenska Fornminnesföreningens årsmöte 2016 hölls på Medeltidsmuseet den 28 april.

Här kan årsmötesprotokoll för 2016, årsredovisning för 2015 samt verksamhetsberättelse för 2015 laddas ned.

Här kan årsmötesprotokoll för 2015, årsredovisning för 2014 samt verksamhetsberättelse för 2014 laddas ned.

 

Mandelgrenpriset 2016 till fotograf Gabriel Hildebrand!
Vid Svenska Fornminnesföreningens årsmöte den 28 april 2016, tilldelades fotograf Gabriel Hildebrand det nyinstiftade Mandelgrenpriset om 100 000 kr samt en gjuten bronsmedalj, formgiven av Annie Winblad Jakubowski.

Prismotiveringen kan laddas ned som pdf här.

Prismedaljen är gjuten hos H. Bergmans Konstgjuteri i Enskede, och har en diameter på 100 mm. Vikten är drygt 880 gram. Åtsidan pryds med texten MANDELGRENPRISET uppdelat på tre rader. Ovanför texten återfinns Svenska Fornminnesföreningens logotyp, och under texten finns pristagarens namn samt utdelningsåret ingraverat. Frånsidan pryds med en evighetssymbol, vars förlaga i form av ett exlibris tecknats av Lennart Karlsson – den frikostige donatorn till stiftelsen Mandelgrenpriset.

Medaljen

Mandelgrenprisets medalj. Formgiven av Annie Winblad Jakubowski och gjuten hos H. Bergmans Konstgjuteri, Enskede. Foto: Gabriel Hildebrand.

 

Ny logotyp!
Svenska Fornminnesföreningen har en ny logotyp. Under 2012 väcktes frågan i styrelsen om att låta ta fram en logotyp för föreningen. Syftet är bl.a. att skapa en tydlig identitetsmarkör för föreningen i dess kontakter med medlemmar och i kontakter med utomstående parter.

Formgivaren Annie Winblad Jakubowski (känd bl.a. från formgivningen av minnesmynt och reguljära mynt i Sverige) fick i uppdrag att ta fram olika förslag, vilka diskuterades i styrelsen.

Det vinnande förslaget har fått sin inspiration från det gravklot från 500-talet e.Kr. som finns vid Inglinge hög i Småland. Högen och större delen av gravfältet överlämnades år 1870 av majoren Salomon Fredrik Cervin och hans hustru Anna, dåvarande ägare till Ingelstad på vars ägor fornlämningarna ligger, till Svenska Fornminnesföreningen. Det är verkligen roligt att denna gåva kan återspeglas i föreningens logotyp drygt 140 år senare!

Runt den stiliserade ornamentiken i form av en meanderbård med ett stjärnliknande mönster i mitten, står: SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGEN.

 

Sök stipendier!
Föreningen utlyser stipendier för studier inom förhistoria och medeltid samt numismatik; för studier inom nordisk arkeologi; för studier inom medeltidens konst och kultur samt för studier inom arkeometallurgi. Blankett för stipendieansökan i pdf-format kan laddas ned under Stipendier.
Årets ansökningsomgång är nu slut. Sista ansökningsdag för 2018 är den 31 januari!