Svenska Fornminnesföreningen

Alvastra klosterruin

Alvastra klosterruin

Som medlem i vår förening får Du föreläsningar av experter på förhistoria och medeltid inom och utom Sverige. Du får specialvisningar av aktuella utställningar på museer, delta i resor och utflykter under sakkunnig ledning.

Se vårt aktuella program med intressanta föredrag och resor eller ladda ner programmet som pdf.

 

Berättelse från föreningens resa till Öland
Vår klubbmästare, Yvonne Lédel, har skrivit en fin reseberättelse från föreningens vistelse på Öland den 8-11 september 2016. Reseberättelsen kan laddas ned genom att klicka här. Vår sekreterare, Pia Bengtsson Melin, har delat med sig av bilder från resan, och bilderna kan laddas ned genom att klicka här.

 

Svenska Fornminnesföreningens tidskrift – nu online!
Under 2016 har ett samarbete med Riksantikvarieämbet och Vitterhetsakademiens bibliotek samt Vitterhetsakademien resulterat i att Svenska Fornminnesföreningens tidskrift (utgiven 1870-1905) digitaliserats, och nu finns tillgänglig via följande länk. Digitaliseringen har möjliggjorts tack vare generösa anslag från Vitterhetsakademien och Helge Ax:son Johnsons stiftelse.

 

Svenska Fornminnesföreningens årsmöte den 27 april 2017
Svenska Fornminnesföreningens årsmöte 2017 hålls på Medeltidsmuseet den 27 april.

Här kan verksamhetsberättelse för 2016 laddas ned.

Här kan årsmötesprotokoll för 2016, årsredovisning för 2015 samt verksamhetsberättelse för 2015 laddas ned.

Här kan årsmötesprotokoll för 2015, årsredovisning för 2014 samt verksamhetsberättelse för 2014 laddas ned.

 

Mandelgrenpriset 2017 till doktorand Michael Neiß!
Vid Svenska Fornminnesföreningens årsmöte den 27 april 2016, kommer doktorand Michael Neiß att tilldelas Mandelgrenpriset om 100 000 kr samt en gjuten bronsmedalj, formgiven av Annie Winblad Jakubowski.

Prismotiveringen kan laddas ned som pdf här.

Pressmeddelandet kan laddas ned via denna länk.

Pressmaterial kan laddas ned via dessa länkar: teckning/tolkning nr 1; teckning/tolkning nr 2 av Michael Neiß.

Läs mer om Michaels forskning genom att ladda ned en pdf här.

Prismedaljen är gjuten hos H. Bergmans Konstgjuteri i Enskede, och har en diameter på 100 mm. Vikten är drygt 880 gram. Åtsidan pryds med texten MANDELGRENPRISET uppdelat på tre rader. Ovanför texten återfinns Svenska Fornminnesföreningens logotyp, och under texten finns pristagarens namn samt utdelningsåret ingraverat. Frånsidan pryds med en evighetssymbol, vars förlaga i form av ett exlibris tecknats av Lennart Karlsson – den frikostige donatorn till stiftelsen Mandelgrenpriset.

Prismedalj till Michael Neiß 2017

Mandelgrenprisets medalj. Formgiven av Annie Winblad Jakubowski och gjuten hos H. Bergmans Konstgjuteri, Enskede. Foto: Frédéric Elfver.

 

Ny logotyp!
Svenska Fornminnesföreningen har en ny logotyp. Under 2012 väcktes frågan i styrelsen om att låta ta fram en logotyp för föreningen. Syftet är bl.a. att skapa en tydlig identitetsmarkör för föreningen i dess kontakter med medlemmar och i kontakter med utomstående parter.

Formgivaren Annie Winblad Jakubowski (känd bl.a. från formgivningen av minnesmynt och reguljära mynt i Sverige) fick i uppdrag att ta fram olika förslag, vilka diskuterades i styrelsen.

Det vinnande förslaget har fått sin inspiration från det gravklot från 500-talet e.Kr. som finns vid Inglinge hög i Småland. Högen och större delen av gravfältet överlämnades år 1870 av majoren Salomon Fredrik Cervin och hans hustru Anna, dåvarande ägare till Ingelstad på vars ägor fornlämningarna ligger, till Svenska Fornminnesföreningen. Det är verkligen roligt att denna gåva kan återspeglas i föreningens logotyp drygt 140 år senare!

Runt den stiliserade ornamentiken i form av en meanderbård med ett stjärnliknande mönster i mitten, står: SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGEN.

 

Sök stipendier!
Föreningen utlyser stipendier för studier inom förhistoria och medeltid samt numismatik; för studier inom nordisk arkeologi; för studier inom medeltidens konst och kultur samt för studier inom arkeometallurgi. Blankett för stipendieansökan i pdf-format kan laddas ned under Stipendier.
Årets ansökningsomgång är nu slut. Sista ansökningsdag för 2018 är den 31 januari!