Bli medlem

Bli medlem

Gravklotet vid Inglinge hög

Som medlem i vår förening får Du föreläsningar av experter på förhistoria och medeltid inom och utom Sverige. Du får specialvisningar av aktuella utställningar på museer, delta i resor och utflykter under sakkunnig ledning.

Hämta informationsbroschyr som pdf

Medlemsavgiften betalar du till vårt Plusgirokonto, 53 921-3. Glöm ej att skicka ett e-postmeddelande om din inbetalning och ange samtidigt adressuppgifter samt e-postadress.

Årsmedlemskap 175:-
Årsmedlemskap student 150:-
Årsmedlemskap familj 150:- för familjemedlem på samma adress som fullt betalande medlem.
Ständigt medlemskap 4 000:-

Medlemsavgift som erlagts av ny medlem efter den 1 oktober ett visst år, skall gälla även för det nästkommande året. Den medlem som värvar fem nya medlemmar erhåller fritt medlemskap i ett år.

Vi välkomnar även donationer för att kunna förbättra och utveckla föreningens verksamhet. Flera av föreningens stipendier och priser har tillkommit genom gåvor och arv. Tag gärna kontakt med oss på info@fornminnesforeningen.com för vidare information.