Bli medlem

Bli medlem

Gravklotet vid Inglinge hög

Som medlem i vår förening får Du föreläsningar av experter på förhistoria och medeltid inom och utom Sverige. Du får specialvisningar av aktuella utställningar på museer, delta i resor och utflykter under sakkunnig ledning.

Enklaste sättet att bli medlem är att betala direkt via hemsidan – klicka på någon av nedanstående medlemsalternativ.

Hämta informationsbroschyr som pdf

Årsmedlemskap 175:- Årsmedlemskap student 150:- Årsmedlemskap familj 150:- för familjemedlem på samma adress som fullt betalande medlem Ständigt medlemskap 4 000:-

Medlemsavgift som erlagts av ny medlem efter den 1 oktober ett visst år, skall gälla även för det nästkommande året. Den medlem som värvar fem nya medlemmar erhåller fritt medlemskap i ett år.

Det går också bra att betala medlemsavgiften till vårt Plusgirokonto, 53 921-3. Glöm ej att skicka ett e-postmeddelande om din inbetalning och ange samtidigt adressuppgifter samt e-postadress.

Vi välkomnar även donationer för att kunna förbättra och utveckla föreningens verksamhet. Flera av föreningens stipendier och priser har tillkommit genom gåvor och arv. Tag gärna kontakt med oss på info@fornminnesforeningen.com för vidare information.