Pris & medalj

monteliusMonteliusmedaljen
1947 beslöt föreningen att instifta en medalj till Oscar Montelius minne. Den utdelas för ”framstående insatser på föreningens intresseområden, främst arkeologisk forskning, men även den yttre kulturminnesvården och museiväsendet”. Förslag till medaljbelöning kan lämnas skriftligen av föreningens medlemmar till styrelsen. Fornminnesföreningens styrelse beslutar vem som skall få priset. Utdelningen sker med stor sparsamhet. Medaljen är formgiven av Gösta Carell.

Se hittills medaljerade

Hildebrandspriset
Hildebrandspriset kom till 1934. Då donerades 15.000 kr till Fornminnesföreningen till minne av riksantikvarierna Bror Emil Hildebrands och sonen Hans Hildebrands banbrytande, vetenskapliga insatser främst inom nordisk arkeologi och medeltidsforskning.

Priset delas ut till en eller flera pristagare för ”förtjänstfullt arbete inom ämnena nordisk arkeologi och medeltidsforskning, inklusive numismatik”. År 2015 var prissumman 30.000 kr. Fornminnesföreningens styrelse beslutar vem som skall få priset.

Se tidigare mottagare

Mandelgrenpriset
I stadgarna för stiftelsen Mandelgrenpriset står det i § 2: ”Stiftelsen har till syfte att minna om Nils Månsson Mandelgrens banbrytande dokumentation genom att årligen dela ut ett pris – benämnt Mandelgrenpriset – till en fotograf, tecknare eller annan bildkonstnär som är verksam i Sverige och som sakligt och med estetisk medvetenhet i bild dokumenterat svensk konst från vendel-, vikinga- eller medeltid.”

Ur § 5 i stiftelsens stadgar: ”Vid utseende av pristagare skall speciellt uppmärksamhet riktas mot de arkeologer och konsthistoriker som lärt sig hantera kamera och/eller ritstift, men professionella illustratörer ska naturligtvis också beaktas.” Vidare ur § 5: ”Pristagaren skall under de närmast två föregående kalenderåren ha fått bild eller bildserie publicerad, utställd eller på annat sätt offentliggjord.”

Se tidigare mottagare