Styrelse & arbetsgrupp

Styrelsen 2022
Ordförande: Tina Rodhe

Vice ordförande: Nanouschka Myrberg Burström

Stipendiesekreterare: Nanouschka Myrberg Burström

Skattmästare: Karl Lysén

Ansvarig för SFF:s hemsida och sociala medier: Elisabet Ryd

Ledamöter: Carina Jacobsson, Per Eric Lindgren, Bo Franzén, Mikael Jakobsson, Linda Qviström, Caroline Strandberg samt Amica Sundström.