Styrelse & arbetsgrupp

Styrelsen 2022
Ordförande: Tina Rodhe

Vice ordförande: Nanouschka Myrberg Burström

Förste sekreterare: Adrian Klang Törnberg

Stipendiesekreterare: Nanouschka Myrberg Burström

Skattmästare: Karl Lysén

Klubbmästare: Jackie Taffinder

Ansvarig för SFF:s hemsida och sociala medier: Elisabet Ryd

Ledamöter: Carina Jacobsson, Per Eric Lindgren, Bo Franzén, samt Magnus Odebäck Ljunge