Styrelse & arbetsgrupp

Styrelsen under verksamhetsåret 2019/2020 består av 12 ledamöter.

Vid årsmötet 2019 valdes Pia Bengtsson Melin till ordförande på ett år. Till styrelseledamöter på två år omvaldes Sture Holmberg, Jan-Peder Lamm och Per-Eric Lindgren. Till nya ledamöter på två år valdes Annika Björklund, Johan Landgren och Karl Pettersson.

Vid årsmötet 2018 invaldes Nanouschka Myrberg Burström, Ulrika Bornestaf och Olov Lund i styrelsen. Margaretha Kempff som tidigare bl.a. varit ordförande lämnade styrelsen.

Vid årsmötet 2017 valdes Pia Bengtsson Melin till ny ordförande. Pia är fil. dr i konstvetenskap och 1:e antikvarie vid Historiska museet i Stockholm. Pia har tidigare varit sekreterare i Svenska Fornminnesföreningen.

GöteborgStyrelsen 2019-2020
Pia Bengtsson Melin, ordförande
Tina Rodhe, vice ordförande
Ulrika Bornestaf, förste sekreterare
Jan Peder Lamm, sekreterare för anslags- och stipendiefrågor
Yvonne Lédel, klubbmästare
Olov Lund, skattmästare och ansvarig för SFF:s hemsida
Sture Holmbergh, ledamot
Per-Eric Lindgren, ledamot
Nanouschka Myrberg Burström, ledamot
Annika Björklund, ledamot
Karl Pettersson, ledamot
Johan Landgren, ledamot