Styrelse & arbetsgrupp

Styrelsen under verksamhetsåret 2017/2018 består av 8 ledamöter. 

Efter 21 år som ordförande överlämnade professor emeritus Jan Svanberg ordförandeklubban till Margareta Kempff Östlind. Margareta är konstvetare och disputerade 1994 vid Stockholms universitet på en avhandling om senmedeltida träskulptur. Hon innehade en tjänst som lektor på konstvetenskapliga institutionen med inriktning på äldre konst. Efter sin pensionering är hon bl a fortfarande knuten till Vitterhetsakademiens och Riksantikvarieämbetets projekt ”Sockenkyrkorna”, för närvarande som redaktör för landskapsrapporten om Ångermanland och Medelpad. Under en period under 1990-talet var Margareta sekreterare i Svenska Fornminnesföreningen.

Vid årsmötet 2014 valdes Frédéric Elfver till ny ordförande. Margareta Kempff Östlind valdes till ny vice ordförande. Frédéric är doktorand i arkeologi vid Stockholms universitet. Han valdes in i styrelsen 2008 och har bl.a. varit sekreterare i Svenska Fornminnesföreningen.

Vid årsmötet 2017 valdes Pia Bengtsson Melin till ny ordförande. Pia är fil. dr i konstvetenskap och 1:e antikvarie vid Historiska museet i Stockholm. Pia har tidigare varit sekreterare i Svenska Fornminnesföreningen.

GöteborgStyrelsen 2017-2018
Pia Bengtsson Melin, ordförande
Margareta Kempff Östlind, vice ordförande och skattmästare
Tina Rodhe, sekreterare
Sture Holmbergh, ledamot
Jan Peder Lamm, sekreterare för anslags- och stipendiefrågor
Yvonne Lédel, klubbmästare
Per-Eric Lindgren, ledamot
Martin Neuding Skoog, ledamot