Stipendiater 2009

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2009

Ur Hildebrandsfonden

Björn Gustafsson, 4400 kr
Resa till Oslo för studium av skelettmaterial från smedsgravar.

Andreas Viberg, 5000 kr
Georadarundersökning av husgrunder i Fornsigtuna.

Henrik Alexandersson, 4000 kr
Inventering i norra Bohuslän av kyrkolandskapets etableringsproces.

Eeva Salmi, 10000 kr
Publikation av svenska skatt och lösfynd med mynt präglade i Åbo.

Hedvig Ehrenheim, 5000 kr
Avhandling om Greek incubation rites in Classical and Hellenistic times.

Jessica Fröberg, 3950 kr
Medeltidssymposium i Tallin

Lämna ett svar