Stipendiater 2010

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2010

Ur Hildebrandsfonden

Cecilia Ljung, 5000 kr
Resa till Gotland för inventering av tidigkristna gravmonument.

Ing-Marie Nilsson, 5000 kr
Inventeringsresa av tidigmedeltida dopfuntar i Halland.

Peter D’Agnan, 5000 kr
Fosfat- och metallkartering på Gotland för att identifiera medeltida
hamn- och fiskelägen.

Ylva Sjöstrand, 5000 kr
Studieresa till Finland till hällmålningar.

Miriam Hoffmann, 6000 kr
Studieresa till Sverige för forskning kring medeltida målningar med
anknytning till Lübeck.

Lars Nylander, 5000 kr
Forskningsresa till kyrkor i Götaland för studium av medeltida träskulptur.

Lämna ett svar