Stipendiater 2003

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2003

Ur Hildebrandsfonden (arkeologi)
Andersson, Fredrik fil. kand. 3000 kr
Arkeologiskt fältarbete på Gotland.

Andersson, Gunnar fil. kand. 10.000 kr
Arbetsstipendium för publikation om guldstatyetter.

Andersson, Pia fil. kand 3.000 kr
Arkeologiskt fältarbete i Turkiet.

Androshchuk, Fedir rysk FD 1.712 kr
Bildscanning, vedarts- och textilanalyser beträffande vikingatida svärd.

Arnberg, Anna fil. kand. 4.500 kr
Deltagande i EAA-konferens i ST Petersburg.

Back-Danielsson, Ing-Marie fil. kand. 4.800 kr
Bildkostnader för doktorsavhandling.

Ekengren, Fredrik fil. kand. 4.000 kr
Forskningsresa till Danmark för materialinsamling till avhandling om kulturmötet romare-germaner.

Hallgren, Fredrik fil. kand. 768 kr
Ceramologisk analys av trattbägarkeramik och vedartsanalyser.

Olsson, Carina fil. kand. 4.000 kr
Analyser av torskotoliter.

Sanmark, Alexandra engelsk Dr 4.500 kr
Deltagande i konferensen Kristendomen i Danmark före 1050 (Roskilde) samt 38th International Congress on Medieval Studies (Kalimazoo, USA)

Ur Hildebrandsfonden (konsthistoria)
Sandquist-Öberg, Christina 1.304 kr
Resor för Albertus Pictor-studier.

Nilsson, Inga fil. mag. 6.000 kr
Arbete med halländska kyrkoinventarier.

Ur Aron Anderssons minnesfond
Sandquist-Öberg, Christina 3.696 kr
Resor för Albertus Pictor-studier.

Ur Birger Nermans minnesfond
Hallgren, Fredrik fil. kand. 4.032 kr
Ceramologisk analys av trattbägarkeramik och vedartsanalyser.

Ur Inga Sernings minnesfond
Androschuk, Fedir rysk FD 2.688 kr
Bildscanning, vedarts- och textilanalyser beträffande vikingatida svärd.

Lämna ett svar