Stipendiater 2005

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2005

Ur Hildebrandsfonden

Anna Arnberg, 5000 kr
Forskningsresa till Gotland för studium av gravfält från tidig järnålder.

Kim von Hackwitz, 5000 kr
Fältarbete i mellanneolitiska miljöer kring Hjälmaren.

Leif Häggström, 5000 kr
Förstudie avseende post-doktorellt arbete om Viskan som forntida kommunikationsled.

Anna Ihr, 6000 kr
Bearbetning av glas och keramik från Lödöse.

Inga Lindén Nilsson, 6000 kr
Forskning kring medeltida träskulptur i Hallands kyrkor.

Oscar Ortman, 6000 kr
Avhandlingsarbete om Åke Fredsjö som arkeolog.

Susanne Selling, 1000 kr
Delta i 2:a nordiska doktorandmötet i Tanum och där ventilera sitt avhandlingsämne.

Eva Stensköld, 6000 kr
Forskning kring kopplingen mellan neolitiska flintdolkar och könsbestämda gravar i Syd- och Mellansverige.

Mia Åkestam, 6000 kr
Inventeringsresor för avhandlingsarbetet ”Bilden av bebådelsen”.

Lämna ett svar