Föreläsning om Sveriges äldsta priser med Bo Franzén

Tid och plats: onsdagen 26 januari kl. 18.00 på Historiska museet, Narvavägen 13-17. Anmälan till info@fornminnesforeningen.com. Vi kommer att följa gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Sveriges äldsta priser (1164-1318) I föredraget med Bo Franzén presenteras ett tvär
Read More

Föreläsning om Dalarnas stenmaterial med Joakim Wehlin

Tid och plats: onsdagen 23 februari kl. 18.00, Historiska museet, Narvavägen 13-17. Anmälan till info@fornminnesforeningen.com. Vi kommer att följa gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Dalarnas stenmaterial – Ett arkeologiskt perspektiv Flinta, kvarts och i viss
Read More

Digital föreläsning om dalmåleriets värld med Sebastian Selvén

Tid och plats: onsdag 30 mars kl. 18.00. Digital föreläsning via Zoom, länk skickas ut en vecka i förväg. Dalmåleriets värld – läskultur och folklig religiositet i norra Mellansverige Svensk folkkonst har kallats ”Bibeln på bondens vägg” på grund av sin djupa förankring i biblis
Read More

Föreläsning om vikingatida sköldar i ting, bild och text med Kerstin Odebäck

Tid och plats: onsdag 27 april kl. 18, Historiska museet, Narvavägen 13-17. Anmälan till info@fornminnesforeningen.com. Vikingatida sköldar i ting, bild och text Sköldar hör till de mest ikoniska föremålstyperna förknippade med skandinavisk vikingatid, trots det har de tidigare ägnats
Read More

Årsmöte i Svenska fornminnesföreningen

Tid och plats: torsdag 21 april kl.17.30, Medeltidsmuseet, Strömparterren 3 Norrbro. Anmälan sker till info@fornminnesforeningen.com Efter årsmötesförhandlingar får vi ta del av ett föredrag av 2021 års Mandelgrenpristagare, Sigmund Oehrl, Stockholms universitet. Kvällen avslutas med
Read More

2021 års Mandelgrenpristagare har utsetts!

Länshemslöjdskonsulent Maria Neijman och förste antikvarie Amica Sundström tilldelas Mandelgrensmedaljen och priset på 100 000 kr för sitt arbete med att fördjupa och bredda kunskapen om medeltida textila bild- och mönstervärldar genom dokumentation och rekonstruktioner. Pristaga
Read More