Vikingarnas värld på Historiska museet

Tid och plats: onsdagen 29 september 2021, kl. 17. 00 (OBS tid) Gunnar Andersson visar den nya vikingautställningen på Historiska museet. Samling i entréhallen. Max 20 deltagare. Anmälan till: jackie.taffinder@gmail.com.
Read More

Järnålderjärn i Skåne – från malm till arkeologi

Tid och plats: kl. 18.00, onsdag 27 oktober 2021. Digital föreläsning via Zoom. Fredrik Larsson, Sydsvensk arkeologi, håller en föreläsning om järnframställning under järnåldern i Skåne. Vad vet vi egentligen och vad säger de senaste årens resultat? Sker det en järnframställning under
Read More

Oscar Montelius och Italien. Arkeologi och kunskapsproduktion 1870 – 1910

Tid och plats: kl. 18.00, onsdag 24 november 2021. Barockhallen på Historiska museet. Den 4 november 1921 avled Oscar Montelius. Novembermötet uppmärksammar detta genom en föreläsning av Anna Gustavsson, forskarstuderande vid Göteborgs universitet. Föreläsningen kommer att handla om A
Read More

Helgresa till Göteborg

Lördagen den 30 oktober – söndagen den 31 oktober 2021 besöker vi Fornminnesföreningen i Göteborg. Utifrån föreningens jubileumsskrift ”Göteborg 400 år. Platser med historia” besöker vi under lördagen några fornlämningar i Göteborg som visas för oss av författare i jubileumsskriften.
Read More

2021 års Mandelgrenpristagare har utsetts!

Länshemslöjdskonsulent Maria Neijman och förste antikvarie Amica Sundström tilldelas Mandelgrensmedaljen och priset på 100 000 kr för sitt arbete med att fördjupa och bredda kunskapen om medeltida textila bild- och mönstervärldar genom dokumentation och rekonstruktioner. Pristaga
Read More