Minneskväll för Yvonne Lédel

Tid och plats: onsdagen 31 augusti 17.30 – 20.00, Medeltidsmuseet, Strömparterren, Norrbro, Stockholm. Anmälan till info@fornminnesforeningen.com.

Yvonne var mångårig klubbmästare i Svenska fornminnesföreningen. Hon gick bort år 2021. Vi vill gärna ägna denna kväll åt henne för att uppmärksamma det stora arbete hon lade ner på föreningens mycket uppskattade resor och övrig programverksamhet.


Program:
17.30. Visning av Medeltidsmuseet, Tina Rodhe, museichef och ordf. i Svenska Fornminnnesföreningen. Följ med på en spännande visning av Medeltidsmuseet och hör historien om hur museet blev till men också om hur medeltidens stockholmare levde i den lilla staden Stockholm. Under visningen berättas också om det nya museet som ska etableras i Börshuset vid Stortorget.
18.30. Yvonne Lédels arbete i föreningen, särskilt alla resor hon var med och ordnade. Per-Eric Lindgren, styrelseledamot Svenska fornminnesföreningen berättar.
Fika serveras.
19.00. Hälsinglands förhistoria och hur Hälsingland relaterar till Sverige i övrigt, Anders Carlsson, Stockholms universitet. Förberedelse inför höstens resa! En bakgrund till föredraget finns i Anders bok, Tolkande arkeologi. Boken finns att ladda ner här.