Resa till Hälsingland

Foto: Beng A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet

Tid och plats: 29 september till 2 oktober.

Resan går med tåg till Söderhamn där en exkursionsbuss hämtar upp. Vi bor på folkhögskolan i
Forsa. Vi besöker intressanta platser från forntiden, medeltiden och senare tider. Besök på någon eller några Hälsingegårdar ingår.

Detaljerat program kommer att skickas ut efter sommaren
Anmälan: info@fornminnesföreningen.com senast 1 september.