INSTÄLLT: Föreläsning om Medeltidsmannen med Elin Ahlin Sundman

Tyvärr är föreläsningen Medeltidsmannen inställd pågrund av sjukdom.

Tid och plats: onsdagen 9 november kl. 18.00 på Historiska museet, Narvavägen 13-17, Stockholm. Anmälan till info@fornminnesforeningen.com.

Medeltidsmannen

Hur gjorde medeltida män för att visa sig manliga, och hur man tar reda på det genom att
studera skelett? Jag kommer att berätta om den forskning jag bedrivit som doktorand i arkeologi vid Háskóli Íslands, där jag genomfört en osteologisk analys av 470 medeltida skelett, från två lokaler – Augustinerklostret Skriðuklaustur på Island, och Dominikankonventet i Västerås i Sverige.

Min utgångspunkt är maskulinitetsforskaren Raewyn Connells definition av maskulinitet som en ”konfiguration av genuspraktiker”. Det innebär att jag betraktar maskulinitet som en form av aktivitet, snarare än en egenskap hos en individ. Aktiviteterna kan påverka kroppen, och lämnar i vissa fall spår i skelettet. Några saker jag har tittat på är diet, hälsa, utseende och bruket av våld, och hur det kan skilja sig åt mellan olika grupper av män.

Med Elin Ahlin Sundman, University of Iceland. I samarbete med Historiska museet.