Stipendiater 2016

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2016. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges.

3000 kr till vardera

FM Adam Boëthius (Lund) till språkgranskning av arbetet Transforming the dogmorphological studies of Scandinavian Iron age and Medieval dogs in archaeological context.

MA Reidar Magnusson (Upplands Väsby) till Kompletterande fornlämningsinventering i Almunge socken i Uppland till studium av en bronsåldersfarled.

FK Bettina Stolle (Uppsala) till språkgranskning av arbete om Djurbensmaterialet från den folkvandringstida kammargraven i Fullerö och dess kontext med omgivande kulturlager.

FK Birgitta Åkesson (Limhamn) till Dokumentation av Söderslätts bronsåldershögar som deluppgift i projektet Söderslätt och dess säregna bronsålderslandskap. För en publikation i samarbete med Brösarps bygdeförening

FM Annika Östlund (Fjällbacka) till 14C analyser gällande en boplatsyta vid Greby gravfält i Bohuslän. där det förekommit keramiktillverkning och smide.

4000 kr till vardera

FK Malin Bartosch (Göteborg) till Arkivstudier i ATA som delinsats i publiceringsprojekt om Härlanda kyrkoruin (1100-talet).

FK Frida Espolin Nordstein (Göteborg) till resa till Dublin för studium av och framställande av 3D-modeller av vikingatida ovalspännen. Gäller avhandling om Kvinnelige begravelser i vikingidens diaspora.

MA Magdalena Forsgren (Djursholm) tiil Studium av yxtyper för arbete om karaktären av krigföring i Östra Mellansverige under bronsåldern.

FM Anna Gustavsson (Göteborg) till Artikelskrivande till Manchester University-publikation utgående från Montelii arbeten rörande italiensk forntid.

FM Aija Macane (Höganäs) till Arkivstudier i Lettlands historiska institut gällande djurbensmaterial från gravfältet Zvejnieki. Gäller avhandlingsprojektet The ritual world of hunter-gatherers in Northern Europe (Stipendiet finansieras av Birger Nermans minnesfond).

FM Per Nilsson (Linköping) till Fält- och arkivstudier av hällristningar.

4500 kr till vardera

FM Michael Neiss (Älvsjö) till 3D-baserad analys av vikingatida vapen, bl.a. Ulfberthsvärd från gravhög i Giresta söder om Uppsala (Stipendiet finansieras av Aron Anderssons och Inga Sernings minnesfonder.)

FD Martin Rundkvist (Fisksätra) till medverkan i och ledning av EAA:s konferens i Vilnius (Litauen) i serien Castella Maris Baltica.

5000 kr till

FD Svante Fischer (Stocksund) till Inköp av fotografisk dokumentation från University of Texas av på Gotland funna solidi som ingått i August W Stiernstedts samling.

Stipendiater 2015

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2015. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges.

4700 kr till FD Fredrik Fahlander, Stockholm (varav 947 kr från Karlings föreläsningsfond)
För deltagande i 13e nordiska bronsålderssymposiet i Göteborg

5000 kr till FD Svante Fischer , Stocksund (varav 3241 kr från Sernings minnesfond)
För medverkan i projekten ”Utforska under ytan – Ölands järnålder, inkluderande Sandby borg och projektet ett plundrat kulturarv”

4000 kr till FM Anna Gustavsson, Göteborg
För arkivresor till ATA för studium av kontakterna mellan svenska och italienska arkeologer under 1800-talet

4000 kr till Patrik Gustafsson, Nyköping
För studium av sten och stenhantverk och boplatser i östra Mellansverige från tidigpostglacial tid

4000 kr till FM Aija Macane, Höganäs (varav 4000 kr från Nermans minnesfond)
För arkivstudier i Lettland för avhandlingen ”The ritual world of hunter-gatherers in Northern Europe”

4000 kr till FM Michael Neiss, Älvsjö
För experimentell gjutning av vikingatida spännen

4900 kr till FM Anna Röst, Hägersten
För deltagande i 13e bronsålderssymposiet i Göteborg

1965 kr till FK Linda Qviström, Uppsala
För deltagande i workshop i Göteborg om belysningsförhållanden i medeltida byggnader

4000 kr till FM Roger Wikell, Sorunda
För C14-analyser på ”späckbetong” från tidigmesolitisk tid i Tyresta, Tyresö

4000 kr till FM Markus Fjellström, Stockholm, (varav 540 kr från Nermans minnesfond)
För isotopanalyser från lappländska miljöer i det förkristna samhället

3000 kr till MA Irene Selsvold, Göteborg,
För vistelse vid Svenska Institutet i Istanbul för arkivstudier gällande avhandlingen ”Pagan sacred places in the Christian social memory – transformation and destruction of pagan sanctuaries, temples and images in Late antiquity”

3000 kr till FM Britta Zetterström Geschwind, Norrtälje,
För avhandlingsarbete om Statens historiska museum ur kulturhistoriskt perspektiv

4500 kr till MA Kristina Öhman, Uppsala (varav 4236 kr från Anderssons minnesfond)
För forskningsresa till kyrkor i Dalarna för dokumentering av Judas Iskariotframställningar

Stipendiater 2014

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2014. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges.

5000 kr till FK Patrik Andersson, (varav 4089 kr från Nermans minnesfond)
För forskningsresor till ATA för arkivstudier om Dragbygravfältet

2500 kr till FD Svante Fischer
För utredning om folkvandringstida borgar

5000 kr till FK Michael Neiss, (varav 2919 kr från Sernings minnesfond)
För Experimentell gjutning av vikingatida spännen

2500 kr till FD Ing-Marie Nilsson
För bearbetning av fyndmaterial från arkeologisk undersökning i Uppåkra kyrka

2500 kr till FD Martin Rundkvist
För deltagande med föredrag i borgforskningskonferens i Lódz. Ämne: befästa medeltidsgårdar i Östergötland

5000 kr till FM Roger Wikell
För C14-undersökningar av neolitiska fetter från Tyresta, Södermanland

5000 kr till FK Linda Qviström
Aktivt deltagande vid konferensen Buildings in Society International History and Culture AD 500-1914 i Belfast 19-21 juni 2014

5000 kr till FD Herman Bengtsson, (varav 3815 kr ur Anderssons minnesfond)
För publicering av Hammarby kyrkas medeltida räkenskaper

4400 kr till MA Kristina Öhman
För kyrkobesök i Västsverige för studium av ”Sista måltidenframställningar”

3200 kr till FM Tommy Kuuysela
För medverkan med föredrag om levande döda enligt fornnordisk litteratur i Åbo

Stipendiater 2013

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2013. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges.

5000 kr till FK Peter D’Agnan
För tredje fasen av hamn och fiskelägesprojektet på Gotland.

2000 kr till Tekn. lic. Christer Andersson
Bidrag till undersökning av Ås kloster i Halland.

5000 kr till FK Johanna Andersson
För osteologisk undersökning av skelettmaterial från vikingatida gravfält i Kopparsvik, Gotland.

5000 kr till FD Svante Fischer, (varav 2242 kr ur Sernings minnesfond)
För bearbetning av svenska solidifynd.

5000 kr till FM Cecilia Ljung
För deltagande i workshop i Chester med föredrag om det vikingatida Kopparsviksgravfältet (Visby).

5000 kr till FD Martin Rundkvist, (varav 3422 kr ur Nermans minnesfond)
För deltagande i symposium i Paderborn arrangerat av Arbeitsgemeinschaft für Sachsenforschung. Föreläsning om återbruk av gotländska bildstenar under järnåldern.

5000 kr till FM Martin Skoog
För arkivstudier om slagen vid Hällaskogen 1437 och 1464. Ett slagfältsarkeologiskt tvärvetenskapligt projekt (Haraker, Västmanland).

5000 kr till MA Sandra Braun, (varav 3193 kr ur Anderssons minnesfond)
För resebidrag för studium av sengotiska altarskåp i svenska kyrkor.