Vetenskapligt symposium, Armémuseum

Fredagen den 28 februari 2020, Armémuseum. Fredagen den 28 februari planeras ett vetenskapligt symposium med aktuella arkeologiska frågor med anledningen av Svenska Fornminnesföreningens 150 år i vetenskapens tjänst! Separat inbjudan kommer, men anteckna datumet redan nu.
Read More

Marinarkeologins möjligheter – Jim Hansson

Söndag 1 december kl 14 på Medeltidsmuseet. Jim Hansson, marinarkeolog, berättar om ett kulturarv under vattenytan som ofta är väldigt välbevarat men som många inte känner till. Östersjön är ett förhållandevis litet innanhav men har en lång och komplex historia som påverkat hela Europ
Read More

150-årsfirande på Riddarhuset i Stockholm

Fredagen den 29 november 2019 kl. 13-17. Vi firar vårt 150-årsjubileum på Riddarhuset med pris- och medaljutdelning, föredrag och festligheter. Separat inbjudan kommer under hösten, men anteckna datumet redan nu!
Read More

Livsstilar på medeltida borgar i Östergötland – Martin Rundqvist

Onsdag den 30 oktober kl. 18.00 på Medeltidsmuseet. Fil dr Martin Rundkvist, författare till boken ”At Home at the Castle” berättar om medeltida borgar som byggdes för att kunna försvaras men som sällan eller aldrig blev angripna. Folk bodde där i årtionden och ägarfamiljerna levde va
Read More

Uppåkra: ett järnåldersgods – Mats Roslund, Lunds universitet

Fredag den 25 oktober kl. 15 på Historiska museet. Mats Roslund, professor i historisk arkeologi vid Lunds universitet berättar om de djupa kulturlagren i Uppåkra utanför Lund som gömmer 1000 år av mänsklig kultur. Det ger möjlighet att studera hela järnålderns historia. Resultatet av
Read More

DNA och stenålderns människor – Helena Malmström, Uppsala universitet

Onsdagen den 9 oktober kl. 18.00 på Historiska museet. Helena Malmström, forskare inom arkeogenetik vid Uppsala universitet, berättar om spåren från människorna som levde i Sverige under stenåldern, kända genom gravar och skelettlämningar. Genom att analysera arvsmassan från dessa män
Read More

Jubileumsresa till Småland fredag 30 augusti – söndag 1 september 2019

Tre dagars bussresa i Småland med boende 2 nätter i Växjö. Avresa fredag 31 augusti, hemkomst söndag 1 september.  Vi besöker medeltida kyrkor, borgar, slottsruiner, slott och Smålands museum. Se separat inbjudan eller kontakta klubbmästaren Yvonne Lédel 070- 674 05 08 eller via e-pos
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Svenska Fornminnesföreningens kompletterande årsmöte 2019

Måndagen den 27 maj 2019 kl. 18.00 hålls Svenska fornminnesföreningens kompletterande årsmöte på Stockholms Medeltidsmuseum. Efter årsmötesförhandlingarna håller Tina Rodhe, museichef på Medeltidsmuseet, ett föredrag om kvarteret Svalan på Norrmalm i Stockholm.
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Vårutflykt 23 maj

Vårens utflykt sker som vanligt genom samåkning i egna bilar. Denna gång går resan till Eskilstunaområdet där vi får guidning om bl.a. Sigurdsristningen och medeltid i Södermanland.
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Föredrag om medeltida guldskinnstäcken

Historiska museet, hörsalen, 26 april, kl. 15.00. Amica Sundström, textilantikvarie på Historiska museet och specialist på medeltida textilier föreläser om senmedeltida guldskinnstäcken i intarsiabroderi. Historiska museet har ett par exempel i samlingarna och på senare år har även et
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: ”Mer än bara bling”. Föredrag om medeltida ringar

Historiska museet, hörsalen, 12 april, kl. 15.00. Pia Bengtsson Melin föreläser om medeltida fingerringar, deras ikonografi och funktion och om hur de kunde hjälpa bäraren i vardagslivet. I samarbete med Historiska museet.
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Årsmöte på Medeltidsmuseet med utdelning av Mandelgrenpriset

Medeltidsmuseet 16 april, kl. 18.00. I samband med årsmötesförhandlingarna kommer 2019 års Mandelgrenpris att delas ut och pristagaren berätta om sin verksamhet. Efteråt blir det en gemensam måltid för de som önskar. Mer information kommer i separat kallelse.
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Föredrag om nya runfynd

Medeltidsmuseet 13 mars, kl. 18.00. Magnus Källström runolog på Runverket på Riksantikvarieämbetet berättar om de spännande nyfynd av runstenar och andra föremål med runinskrifter som gjorts under senare år.
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Julmöte på Medeltidsmuseet

Onsdag 5 december, kl. 18.00. Julmöte på Medeltidsmuseet. Inbjudan till julmöte Onsdag den 5 december är det julmöte på Medeltidsmuseet med utdelning av året Hildebrandspris. Efter utdelningen kommer pristagarna Charlotte Fabech och Ulf Näsman hålla ett föredrag med titeln: ”Från Eket
Read More

INSTÄLLT FÖREDRAG: Föredrag om Bror Marklund och bronsportarna på Historiska museet

Tyvärr är föredraget fredag 16 november kl. 18.00 på Historiska museet inställt.
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Föredrag om Ale stenar i Skåne

Fredag 19 oktober, kl.15.00, Historiska museet. Arkeologer från Lund berättar om fornlämningen Ale stenar i Skåne.
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Höstresa till Tyskland

5-9 september 2018. Höstresa till Tyskland med temat ”Svensk anknytning till Nordtyskland – Hansatid och Stormaktstid”. Resa på egen hand från bostadsort till tågstation Köpenhamn-Kastrup.
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Svenska Fornminnesföreningens årsmöte

Onsdag den 11 april. Svenska Fornminnesföreningens årsmöte. Mer information och separat inbjudan kommer senare. Tid: onsdag den 11 april.
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Föredrag av marinarkeolog Nicklas Eriksson – ”Dalarövraket återfick namnet Bodekull – ett marinarkeologiskt och paleografiskt detektivarbete”

Onsdag den 25 april. Marinarkeolog Nicklas Eriksson föreläser om hur ”Dalarövraket återfick namnet Bodekull – ett marinarkeologiskt och paleografiskt detektivarbete”. Niklas Eriksson disputerade 2014 och har nyligen utkommit med monografin Riksäpplet: Arkeologiska perspektiv på ett bo
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Föredrag av arkeolog Lars Strid – Vitlycke museum och om hällristningarna i området

Fredag den 4 maj. Arkeolog Lars Strid talar om Vitlycke museum och om hällristningarna i området. Hällristningarna i Tanum i Bohuslän är sedan 1994 ett av våra världsarv. De har tillkommit under en period om ca tusen år och de många bilderna utgör ett fantastiskt exempel på bronsålder
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Föredrag av konservator Maria Lagerqvist – Svenneby gamla kyrka i Bohuslän

Fredag den 16 februari. Konservator Maria Lagerqvist talar om restaureringen av Svenneby gamla kyrka i Bohuslän. Kyrkan, som är från 1100-talet, har nyligen restaurerats med hantverkstraditioner som går tillbaka till kyrkans byggnadstid. Maria Lagerqvist berättar om hur man varsamt ru
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Föredrag av arkeolog Ulf Ragnesten – ”Fynd och minnen från en västsvensk arkeolog”

Fredag den 19 januari. Arkeolog Ulf Ragnesten föreläser på temat ”Fynd och minnen från en västsvensk arkeolog”. Föredraget kommer att handla om en del speciella fynd och fyndsammanhang som Ulf kommit i kontakt med under ett ganska långt arkeologliv, framför allt i Göteborgsområdet. Ha
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Julmöte med föredrag av professor Kersti Markus

Julmöte med mat den 6 december. Professor Kersti Markus tar emot Hildebrandpriset och håller en föreläsning med titeln ”Rundkyrkor i Sverige- en visuell manifestation över vikingatidens samhälle”. Vi avslutar med vår traditionsenliga gemensamma julmåltid, där jultallriken kostar 150 k
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Föredrag av Pia Bengtsson Melin – Albertus Pictor, En kontinental målare i medeltidens Sverige

Fredag den 1 december. Föreningens ordförande Pia Bengtsson Melin talar om Albertus Pictor, En kontinental målare i medeltidens Sverige. Albertus Pictor är den mest kända målaren från svensk medeltid och en kombination av kvalitet och kvantitet kännetecknar verkstadens arbeten. Pia Be
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Föredrag av arkeolog Nicklas Björk – 4500 år gamla ansikten

Fredag den 27 oktober. De senaste årens arkeologiska utgrävningar av stenåldersboplatser har givit oss ny, spännande och ibland också helt revolutionerande kunskap om tidsperioden. Arkeolog Nicklas Björk föreläser här om de märkliga ”sälmänniskoliknande” figuriner som man funnit vid u
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Höstresa till Bohuslän i september

Höstresa till Bohuslän 30/8 – 2/9 2017 med Svenska Fornminnesföreningen  Onsdagen den 30 augusti. Från träslott till museum till slott igen Tåg från Stockholm kl 08.10, framme i Göteborg kl 11.30 (Var och en bokar och betalar sin egen biljett).  Samling på Göteborgs centralstati
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Årsmöte med utdelning av Mandelgrenpriset 2017

Torsdag den 27 april. Årsmöte med utdelning av Mandelgrenpriset och gemensam måltid. Föreningens årsmöte inleds kl. 18 med årsmötesförhandlingar och utdelning av Mandelgrenpriset till arkeolog Michael Neiß som sedan håller ett föredrag. Kvällen avslutas med en gemensam buffé. Anmälan
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Föredrag av Misa Asp. Konservering – inte bara bevara

Fredag den 24 mars. Konservering – inte bara bevara Med konservator Misa Asp Att närma sig ett muralt måleri, exemplet Mästerbymadonnan.  Misa Asp, verksam sedan 30 år som konservator, kommer i denna föreläsning att berätta om allt ifrån problemformulering till åtgärdsförslag och geno
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Föredrag av Gunnar Redelius. Källa gamla kyrka – ett medeltida varuhus på Öland

Fredag den 17 februari. Källa gamla kyrka – ett medeltida varuhus på Öland Med Gunnar Redelius, arkitekturhistoriker, fil. dr i konstvetenskap, specialiserad på byggnader från äldre medeltid. I facklitteraturen förekommer termen försvarskyrka. Det är en kyrka med ett stort rum ovanför
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Föredrag av Helena Victor. Arkeologen berättar om Brottsplats Sandby borg – en historia om liv och död på Öland.

Onsdag den 1 februari. Arkeologen berättar om Brottsplats Sandby borg – en historia om liv och död på Öland. Med Helena Victor, Fil. dr. Projektsamordnare på Museiarkeologi sydost vid Kalmar läns museum. Historien om fornborgen Sandby borg på Öland är en berättelse om grym bråd död, f
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Föredrag med Helen Persson. Drakar och lotus: kinesiska mönster på medeltidens textilier

Fredag den 20 januari. Drakar och lotus: kinesiska mönster på medeltidens textilier Med Helen Persson, 1:e antikvarie på Historiska museet Kinesiska sidentextilier har varit åtråvärda och exotiska handelsvaror sedan åtminstone tiden runt Kristi födelse och fraktades vida längsmed den
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Bente Magnus mottager Hildebrandspriset och föreläser om ”Hans Hildebrand, sikkerhetsnålen og dens mangfoldige utvikling”

Onsdag den 7 december kl 18:00, Historiska museet, Julmöte med prisutdelning och jultallrik. Hildebrandpristagaren Bente Magnus föreläser om ”Hans Hildebrand, sikkerhetsnålen og dens mangfoldige utvikling”. I mitt foredrag vil jeg sammenfatte Hans Hildebrands banebrytende
Read More