Slussen: sjuhundra år av stad och åtta år av arkeologi

Under åtta år har arkeologiska undersökningar gjorts vid Slussen. Många fynd och byggnadstyper har undersökts. Arkeologin har bidragit med mycket ny kunskap om staden och platsen. Vem hade kunnat ana att där fanns en riktig stadsmiljö redan från 1300-talet? Marit Holgersson, arkeolog
Read More

De medeltida titthålen i Gotlands kyrkor

Onsdag 28 april kl 17 håller doktorand Karl Lysén ett digitalt föredrag om hagioskop. Många har genom åren ställt sig frågande till de märkliga titthål med bakomliggande kammare som finns i ett antal medeltida kyrkor på Gotland. Vad hade de för funktion? Föredraget handlar om vad syft
Read More

Föredrag: Altarskåpet från Å – ikonografi och berättelse

Onsdag 31 mars kl 17 håller Pia Bengtsson Melin ett digitalt föredrag om altarskåpet från Å. Det senmedeltida altarskåpet från den numera rivna kyrkan i Å i Östergötland har en speciell ikonografi och dess ursprungsproveniens har diskuterats. I föredraget presenteras ett skåp som
Read More

2021 års Mandelgrenpristagare har utsetts!

Länshemslöjdskonsulent Maria Neijman och förste antikvarie Amica Sundström tilldelas Mandelgrensmedaljen och priset på 100 000 kr för sitt arbete med att fördjupa och bredda kunskapen om medeltida textila bild- och mönstervärldar genom dokumentation och rekonstruktioner. Pristaga
Read More

Föredrag: Den vikingatida och medeltida stolen

Onsdag 24 februari kl. 17 håller Nanouschka M. Burström ett digitalt föredrag om stolar och deras betydelse under vikingatid och medeltid. Föredraget hålls på Zoom. Varmt välkommen!
Read More

Föredrag om Stockholms blodbad!

Onsdag 27 januari kl 17 håller Tina Rodhe ett digitalt föredrag om Stockholms Blodbad. Föredraget hålls på Zoom. Varmt välkommen!
Read More

Digital utställning om Fornminnesföreningen och Riksantikvarieämbetet

Den digitala utställningen ”Svenska Fornminnesföreningen och Riksantikvarieämbetet – en 150-årig gemensam historia” publiceras nu av Vitterhetsakademiens bibliotek och ATA, för att uppmärksamma att det var 150 år sedan Svenska Fornminnesföreningen formellt grundades. Utstä
Read More

– Höstens föredrag inställda –

De båda planerade föredragen (8/11 på Medeltidsmuséet och 20/11 på Historiska muséet) är dessvärre inställda på grund av den rådande situationen med ökande Coronasmitta i samhället. Fornminnesföreningens styrelse 
Read More

Fornminnesföreninges höstprogram 2020 – INSTÄLLT

Samtliga tidigare annonserade föredrag nedan är inställda. Inget sedvanligt julmöte äga rum utan det skjuts upp, preliminärt till januari 2021 och då kommer även Hildebrandspriset att delas ut. Observera att Ann Lidéns föredrag om ”Kvinnor och Olofskulten” som tidigare ann
Read More

Jan Peder Lamm har lämnat oss

Vi har en mycket tråkig nyhet att förmedla. Vår stipendiesekreterare och mångåriga styrelseledamot Jan Peder Lamm har avlidit efter en tids sjukdom. Jan Peder var docent i arkeologi och under många år verksam som förste antikvarie och forskningschef på Historiska museet. Till förening
Read More

Framflyttat årsmöte och inställt vårprogram/höstresa

Med anledning av coronavirusets Covid-19 framfart och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, sköts årsmötet som skulle hållits den 20 april upp. Vi planerar att istället försöka hålla årsmötet i början av juni. Kallelse kommer att skickas ut i maj. Ifall Folkhälsomyndighetens restrik
Read More

Föredraget ”Kvinnor i Olavskulten” är inställt!

Härmed meddelas att Anne Lidéns föredrag om Kvinnor i Olavskulten – konst, saga och kulturarv imorgon fredagen den 13 mars på Historiska museet är inställt.
Read More

Inbjudan till symposium på Armémuseum

Inbjudan till symposiet Proffs och amatörer – fornälskare är vi allihopa hållet i samband med Svenska fornminnesföreningens 150 års-firande den 28 februari 2020 kl. 9.30-17.00, Armémuseum, Hörsalen Vem älskar kulturarvet bäst? Relationen mellan kulturarvets professionella och amatörer
Read More

Vetenskapligt symposium, Armémuseum

Fredagen den 28 februari 2020, Armémuseum. Fredagen den 28 februari planeras ett vetenskapligt symposium med aktuella arkeologiska frågor med anledningen av Svenska Fornminnesföreningens 150 år i vetenskapens tjänst! Separat inbjudan kommer, men anteckna datumet redan nu.
Read More

Marinarkeologins möjligheter – Jim Hansson

Söndag 1 december kl 14 på Medeltidsmuseet. Jim Hansson, marinarkeolog, berättar om ett kulturarv under vattenytan som ofta är väldigt välbevarat men som många inte känner till. Östersjön är ett förhållandevis litet innanhav men har en lång och komplex historia som påverkat hela Europ
Read More

150-årsfirande på Riddarhuset i Stockholm

Fredagen den 29 november 2019 kl. 13-17. Vi firar vårt 150-årsjubileum på Riddarhuset med pris- och medaljutdelning, föredrag och festligheter. Separat inbjudan kommer under hösten, men anteckna datumet redan nu!
Read More

Livsstilar på medeltida borgar i Östergötland – Martin Rundqvist

Onsdag den 30 oktober kl. 18.00 på Medeltidsmuseet. Fil dr Martin Rundkvist, författare till boken ”At Home at the Castle” berättar om medeltida borgar som byggdes för att kunna försvaras men som sällan eller aldrig blev angripna. Folk bodde där i årtionden och ägarfamiljerna levde va
Read More

Uppåkra: ett järnåldersgods – Mats Roslund, Lunds universitet

Fredag den 25 oktober kl. 15 på Historiska museet. Mats Roslund, professor i historisk arkeologi vid Lunds universitet berättar om de djupa kulturlagren i Uppåkra utanför Lund som gömmer 1000 år av mänsklig kultur. Det ger möjlighet att studera hela järnålderns historia. Resultatet av
Read More

DNA och stenålderns människor – Helena Malmström, Uppsala universitet

Onsdagen den 9 oktober kl. 18.00 på Historiska museet. Helena Malmström, forskare inom arkeogenetik vid Uppsala universitet, berättar om spåren från människorna som levde i Sverige under stenåldern, kända genom gravar och skelettlämningar. Genom att analysera arvsmassan från dessa män
Read More

Jubileumsresa till Småland fredag 30 augusti – söndag 1 september 2019

Tre dagars bussresa i Småland med boende 2 nätter i Växjö. Avresa fredag 31 augusti, hemkomst söndag 1 september.  Vi besöker medeltida kyrkor, borgar, slottsruiner, slott och Smålands museum. Se separat inbjudan eller kontakta klubbmästaren Yvonne Lédel 070- 674 05 08 eller via e-pos
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Svenska Fornminnesföreningens kompletterande årsmöte 2019

Måndagen den 27 maj 2019 kl. 18.00 hålls Svenska fornminnesföreningens kompletterande årsmöte på Stockholms Medeltidsmuseum. Efter årsmötesförhandlingarna håller Tina Rodhe, museichef på Medeltidsmuseet, ett föredrag om kvarteret Svalan på Norrmalm i Stockholm.
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Vårutflykt 23 maj

Vårens utflykt sker som vanligt genom samåkning i egna bilar. Denna gång går resan till Eskilstunaområdet där vi får guidning om bl.a. Sigurdsristningen och medeltid i Södermanland.
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Föredrag om medeltida guldskinnstäcken

Historiska museet, hörsalen, 26 april, kl. 15.00. Amica Sundström, textilantikvarie på Historiska museet och specialist på medeltida textilier föreläser om senmedeltida guldskinnstäcken i intarsiabroderi. Historiska museet har ett par exempel i samlingarna och på senare år har även et
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: ”Mer än bara bling”. Föredrag om medeltida ringar

Historiska museet, hörsalen, 12 april, kl. 15.00. Pia Bengtsson Melin föreläser om medeltida fingerringar, deras ikonografi och funktion och om hur de kunde hjälpa bäraren i vardagslivet. I samarbete med Historiska museet.
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Årsmöte på Medeltidsmuseet med utdelning av Mandelgrenpriset

Medeltidsmuseet 16 april, kl. 18.00. I samband med årsmötesförhandlingarna kommer 2019 års Mandelgrenpris att delas ut och pristagaren berätta om sin verksamhet. Efteråt blir det en gemensam måltid för de som önskar. Mer information kommer i separat kallelse.
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Föredrag om nya runfynd

Medeltidsmuseet 13 mars, kl. 18.00. Magnus Källström runolog på Runverket på Riksantikvarieämbetet berättar om de spännande nyfynd av runstenar och andra föremål med runinskrifter som gjorts under senare år.
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Julmöte på Medeltidsmuseet

Onsdag 5 december, kl. 18.00. Julmöte på Medeltidsmuseet. Inbjudan till julmöte Onsdag den 5 december är det julmöte på Medeltidsmuseet med utdelning av året Hildebrandspris. Efter utdelningen kommer pristagarna Charlotte Fabech och Ulf Näsman hålla ett föredrag med titeln: ”Från Eket
Read More

INSTÄLLT FÖREDRAG: Föredrag om Bror Marklund och bronsportarna på Historiska museet

Tyvärr är föredraget fredag 16 november kl. 18.00 på Historiska museet inställt.
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Föredrag om Ale stenar i Skåne

Fredag 19 oktober, kl.15.00, Historiska museet. Arkeologer från Lund berättar om fornlämningen Ale stenar i Skåne.
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Höstresa till Tyskland

5-9 september 2018. Höstresa till Tyskland med temat ”Svensk anknytning till Nordtyskland – Hansatid och Stormaktstid”. Resa på egen hand från bostadsort till tågstation Köpenhamn-Kastrup.
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Svenska Fornminnesföreningens årsmöte

Onsdag den 11 april. Svenska Fornminnesföreningens årsmöte. Mer information och separat inbjudan kommer senare. Tid: onsdag den 11 april.
Read More

GENOMFÖRD PROGRAMPUNKT: Föredrag av marinarkeolog Nicklas Eriksson – ”Dalarövraket återfick namnet Bodekull – ett marinarkeologiskt och paleografiskt detektivarbete”

Onsdag den 25 april. Marinarkeolog Nicklas Eriksson föreläser om hur ”Dalarövraket återfick namnet Bodekull – ett marinarkeologiskt och paleografiskt detektivarbete”. Niklas Eriksson disputerade 2014 och har nyligen utkommit med monografin Riksäpplet: Arkeologiska perspektiv på ett bo
Read More