Föreläsning om Sveriges äldsta priser med Bo Franzén

Tid och plats: onsdagen 26 januari kl. 18.00 på Historiska museet, Narvavägen 13-17. Anmälan till info@fornminnesforeningen.com. Vi kommer att följa gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Sveriges äldsta priser (1164-1318) I föredraget med Bo Franzén presenteras ett tvär
Read More

Digital föreläsning om Dalarnas stenmaterial med Joakim Wehlin

Tid och plats: onsdagen 23 februari kl. 18.00 via Zoom. Dalarnas stenmaterial – Ett arkeologiskt perspektiv Flinta, kvarts och i viss mån kvartsit är stenmaterial som dominerar på de förhistoriska lokalerna i Skandinavien. I Dalarna ser det helt annorlunda ut. Här finns, på grun
Read More

Digital föreläsning om dalmåleriets värld med Sebastian Selvén

Tid och plats: onsdag 30 mars kl. 18.00. Digital föreläsning via Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61289044178 Dalmåleriets värld – läskultur och folklig religiositet i norra Mellansverige Svensk folkkonst har kallats ”Bibeln på bondens vägg” på grund av sin djupa föra
Read More

Föreläsning om vikingatida sköldar i ting, bild och text med Kerstin Odebäck

Tid och plats: onsdag 27 april kl. 18, Historiska museet, Narvavägen 13-17. Anmälan till info@fornminnesforeningen.com. Vikingatida sköldar i ting, bild och text Sköldar hör till de mest ikoniska föremålstyperna förknippade med skandinavisk vikingatid, trots det har de tidigare ägnats
Read More

Årsmöte i Svenska fornminnesföreningen

Tid och plats: torsdag 21 april kl.17.30, Medeltidsmuseet, Strömparterren 3 Norrbro. Anmälan sker till info@fornminnesforeningen.com senast 13 april. Svenska Fornminnesföreningens medlemmar kallas härmed till Årsmöte! Observera att endast medlem som erlagt medlemsavgift för 2022 äger
Read More

Museiresa i vårens tid till östergyllens huvudstad Linköping

Tid: 13-14/5 Svenska fornminnesföreningen har glädjen att kunna erbjuda sina medlemmar att följa med på ett unikt arrangemang. Östergötlands museum, ett av de större och mest intressanta av länsmuseerna, slår upp sina portar efter mer än tre års renovering och omgestaltning av utställ
Read More