Föreläsning om Olov Janse med Johan Hegardt och Anna Källén

Tid och plats: onsdagen 28 september kl. 18.00 på Historiska museet, Narvavägen 13-17, Stockholm. Anmälan till info@fornminnesforeningen.com

Olov Janse – arkeologen i mellanrummet

I vår bok om Janse får vi följa Olov Janses och hans fru Renées märkliga resor över världen, genom en lång rad kulturella och politiska sammanhang. Den berättar historien om en arkeolog som navigerade sig fram genom 1900-talets världspolitik – från det sena 1800-talets Norrköping, till det tidiga 1900-talets museer i Stockholm och Paris, till Indokina och Filippinerna under 1930-talet, till den amerikanska underrättelsetjänsten OSS under andra världskriget, grundandet av UNESCO 1946, och vidare mot offentlig diplomati för det amerikanska utrikesdepartementet i upprinnelsen till Vietnamkriget. Den visar på betydelsen av att uppmärksamma mellanrummen för att nå en djupare förståelse av den historiska utvecklingen av arkeologisk kunskap och dess relation till kulturella processer och världspolitiska händelser.

Med Johan Hegardt, Södertörn högskola, och Anna Källén, Stockholms universitet.

Johan Hegardt
Anna Källén