Föreläsning om den äldsta svenska trädgårdshistorien med Jens Heimdal

Tid och plats: onsdagen 30 november kl. 18.00 på Historiska museet, Narvavägen 13-17, Stockholm. Anmälan till info@fornminnesforeningen.com

Den äldsta svenska trädgårdshistorien

Genom nya arkeologiska fynd har synen på den inhemska trädgårdshistorien förändrats under 2000-talet. Den nya bilden visar på en hortikultur som funnits i Skandinavien sedan mycket lång tid, och en välutvecklad folklig trädgårdskultur som fanns här långt före klosteretableringarna. Denna nya historia presenteras i den första boken i ett planerat trebandsverk om svensk trädgårdshistoria som ges ut av Kungliga Vitterhetsakademien.

Jens Heimdal är arkeobotaniker hos Arkeologerna, Statens Historiska Museer. Föreläsningen sker i samarbete med Historiska museet.