Stipendiater 2015

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2015. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges. 4700 kr till FD Fredrik Fahlander, Stockholm (varav 947 kr från Karlings föreläsningsfond) För deltagande i 13e nordiska bronsålderssymposiet i Göteborg 5000 kr till FD Svante Fischer , St
Read More

Stipendiater 2014

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2014. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges. 5000 kr till FK Patrik Andersson, (varav 4089 kr från Nermans minnesfond) För forskningsresor till ATA för arkivstudier om Dragbygravfältet 2500 kr till FD Svante Fischer För utredning om
Read More

Stipendiater 2013

Lista över anslags- och stipendiemottagare 2013. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges. 5000 kr till FK Peter D’Agnan För tredje fasen av hamn och fiskelägesprojektet på Gotland. 2000 kr till Tekn. lic. Christer Andersson Bidrag till undersökning av Ås kloster i Halland. 5000
Read More

2015 Ulla Lund Hansen

Lektor emerita, docent Ulla Lund Hansen har under en stor del av sin yrkesverksamma tid varit knuten till Köpenhamns universitet där hon fungerat som lärare och forskare. Det var också vid Köpenhamns universitet som hon 1987 lade fram sin doktorsavhandling Römischer Import im Norden.
Read More

2014 Lars Larsson

Tal till prof. Lars Larsson vid mottagandet av Oscar Montelius-medaljen den 7 maj 2014 Officerare i uniform ser ofta ut som levande CV-n som kan avläsas och tolkas av den initierade. Man börjar med att granska axelklaffarnas stjärnor eller streck och får därigenom reda på hur långt de
Read More

2015 Herman Bengtsson

Herman Bengtsson är sedan 2012 docent i konstvetenskap vid Uppsala universitet och verksam som forskare vid Upplandsmuseet. Bengtsson disputerade på en avhandling i konstvetenskap om den höviska kulturen år 1999 Den höviska kulturen i Norden. En konsthistorisk undersökning. Avhandling
Read More

2014 Kent Andersson

Vid Svenska Fornminnesföreningens styrelsemöte den 21 oktober 2013 föreslogs att 2014-års Hildebrandspris om 30 000 kronor skulle tilldelas docenten Kent Andersson och att Riksantikvarien skulle meddelas detta då stadgarna stipulerar att den senare ombes godkänna valet, vilket också s
Read More

2013 Göran Dahlbäck & Olle Ferm

Göran Dahlbäck Göran Dahlbäck, professor emeritus i historia vid Stockholms universitet, tilldelas Hildebrandspriset av Svenska Fornminnesföreningen för sin mycket förtjänstfulla gärning som forskare och lärare om medeltidens konst. Göran disputerade 1977 på en gedigen avhandling om ”
Read More

2013 Fil. dr Hans Gillingstam

Svenska Fornminnesföreningen har beslutat att tilldela fil. dr Hans Gillingstam 2013 års Monteliusmedalj. 1947 beslöt Svenska Fornminnesföreningen att instifta en medalj till Oscar Montelius minne. Den utdelas för ”framstående insatser på föreningens intresseområden, främst
Read More

2012 Maja Hagerman

Idéhistorikern, vetenskapsjournalisten och författaren och filosofie hedersdoktorn Maja Hagerman har uppmärksammats och rosats av såväl historiker, litteraturkritiker som en bred allmänhet allt sedan hon fick Augustpriset för sin debutbok ”Spåren av kungens män.” Den utsåg
Read More

2011 Carina Jacobsson

2011 Carina Jacobsson
Read More

2010 Torun Zachrisson

2010 Torun Zachrisson
Read More

2005 Christian Lovén

Motivering för Hildebrandspriset 2005 Svenska Fornminnesföreningen har i år glädjen att dela ut Hildebrandspriset 20.000 kronor till Christian Lovén för hans betydelsefulla forskning om vårt lands medeltida arkitektur. Han disputerade 1996 på en i uttryckets båda betydelser tungt väga
Read More

2004 Birgit Arrhenius

2004 Birgit Arrhenius
Read More

2003 Inger Estham

Svenska Fornminnesföreningen har glädjen att ge 2003 års Hildebrandspris 40.000 kronor till Inger Estham för hennes framstående forskningsinsatser beträffande äldre svenska textilier. På detta forskningsfält har Sverige internationellt sett länge intagit en framskjuten plats. Detta be
Read More

2002 Ingmar Jansson

Utlåtande om Ingmar Jansson som föreslagen kandidat till Svenska Fornminnesföreningens Hildebrandspris år 2002. Docent Ingmar Valter Jansson, fortsättningsvis benämnd IJ, har av styrelsen för Svenska Fornminnesföreningen föreslagits att tillsammans med prof. Noel Broadbent erhålla 200
Read More

2002 Noel Broadbent

Svenska fornminnesföreningen har i år äran att utdela sitt Hildebrandspris till två internationellt inriktade svenska forskare med 20.000 kronor var. Ett lysande exempel är den från Amerika försvenskade arkeologen Noel D. Broadbent, professor i arkeologi och samiska studier vid Umeå u
Read More

2001 Jan Svanberg

Prismotivering 2001 – Jan Svanberg Svenska Fornminnesföreningen har äran att överlämna årets Hildebrandpris till Jan Svanberg, professor i konstvetenskap. Professor Svanberg är välkänd för Svenska Fornminnesföreningen, för vilken han sedan ett antal år är en ständig källa till g
Read More

2000 Mats Burström & Anders Carlsson

2000 Mats Burström & Anders Carlsson
Read More

1999 Gunilla Åkerström-Haugen

1999 Gunilla Åkerström-Haugen
Read More

1998 Ulf Erik Hagberg

1998 Ulf Erik Hagberg
Read More

1997 Mereth Lindgren

1997 Mereth Lindgren
Read More

1996 Björn Ambrosiani

1996 Björn Ambrosiani
Read More

1995 Lars & Ursula Sjöberg

1995 Lars & Ursula Sjöberg
Read More

1994 Agneta Lundström

1994 Agneta Lundström
Read More

1993 Lars O. Lagerqvist

1993 Lars O. Lagerqvist
Read More

1992 David Damell, Gustaf Trotzig

1992 David Damell, Gustaf Trotzig
Read More

1991 Åke Nisbeth

1991 Åke Nisbeth
Read More

1990 Klas Göran Selinge, Peter Sawyer

1990 Klas Göran Selinge, Peter Sawyer
Read More

1989 Anna Nilsén, Peter Sjömar

1989 Anna Nilsén, Peter Sjömar
Read More

1988 Stig Welinder

1988 Stig Welinder
Read More

1987 Sven Axel Hallbäck, Peter Tångeberg

1987 Sven Axel Hallbäck, Peter Tångeberg
Read More