Stipendiater 2020

Stipendier utdelade ur föreningens fonder år 2020. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges. År 2020 utgick flera ansökningar p.g.a. covid-19-pandemin då de gällde inställda konferenser.

FM Anna Henningsson, Norrköping, till materialinsamling på Nationalmuseum i Köpenhamn inom ramen för avhandlingsarbete (5 000 varav 3 000 Anderssons fond).

FM Anna Jelicic, Tierp, till taxonomiska analyser av obränt äggskalsmaterial inom ramen för avhandlingsarbete (5 000 kr, Nermans fond).

FM Fredrik Larsson, Lund, till C14- och vedartsanalyser inom projektet Järnåldersjärn i Skåne (5 000 varav 2 000 Sernings fond och 3 000 Nermans fond).

FD Mikael Larsson, Veberöd, till studium av mathanteringen i Uppåkra (10 000, Nords fond).

FM Tobias Lindström, Uppsala, till radiometrisk datering av stenåldersgrav i Jettböle, Åland, inom ramen för avhandlingsarbete (3 750, Nermans fond).

FD Hanna Menander, Lund, till en undersökning av medikantkyrkorna i Visby (5 000).

FD Martin Rundkvist, Saltsjöbaden, till konservering av fyndmaterial från kungsgårdar i Alvastra och Aska (5 000 varav 2 000 från Nermans fond).

FK Birgitta Åkesson, Trelleborg, till projektet Arkeologin på Söderslätt (5 000, Nermans fond).