Stipendiater 2017

Stipendier utdelade ur föreningens fonder 2017. Medel ur Hildebrandsfonden om inte annat anges.

FM Michael Neiss, Upplands Väsby, FD Anton Seiler, Märsta samt Bac.Geol. Artis Aboltins, Riga: forskning rörande nyfunna vendeltidshjälmar ur brandgravar i Uppland och Lettland (13 000 kr varav 5 000 ur Birger Nermans fond).

FD Svante Fischer, Stocksund: Studier i British Museums samlingar av romerska solidi funna i Sverige (5 000 kr).

FD Martin Rundkvist: Deltagande i Castella Maris Balici-konferens i Koblenz (5 000 kr).

FK Birgitta Åkesson, Limhamn: dokumentation och publicering av Söderslätts bronsålderslandskap, nu Vemmenhögs härad, i samarbete med Bösarps bygdeförening (5 000 kr).

FM Roger Wikell, Sollentuna: dokumentation av vapensköldar inristade i i fasta hällar i Sorunda m.fl. socknar. (4 500 kr, Aron Anderssons fond).

MA Denise Roos, Segeltorp: publicering av barnskelett funna vid de arkeologiska undersökningarna på Helgeandsholmen (4 500 kr).

FM Erika Rosengren: 14C-analyser av analyser av ben från vildhäst och uroxe från skånska fyndplatser, inom projektet Qualitative and Quantitative Assessment of the Postglacial Megafauna in Scandinavia (4 500 kr).

FM Annika Östlund, Fjällbacka: Termoluminiscensanalyser av Greby gravfält, Bohuslän (4 000 kr, Inga Sernings fond).

FD Ny Björn Gustafsson, Visby: forskningsresa till Östersund för studium av bl.a. bysantinskt fyndmaterial (3 000 kr varav 900 från Aron Anderssons fond).

FK Bettina Stolle, Uppsala: deltagande i zooarkeologisk workshop på Moesgårds museum, Danmark (3 000 kr).