1986 Evert Baudou, Hans Andersson

1986 Evert Baudou, Hans Andersson
Read More

1985 Erland Lagerlöf, Marian Rittsel-Ullén

1985 Erland Lagerlöf, Marian Rittsel-Ullén
Read More

1984 Märta Strömberg

1984 Märta Strömberg
Read More

1983 Lennart Karlsson

1983 Lennart Karlsson
Read More

1982 Brita & Mats P. Malmer

1982 Brita & Mats P. Malmer
Read More

1981 Gunnar Svanström

1981 Gunnar Svanström
Read More

1980 Åke Hyenstrand

1980 Åke Hyenstrand
Read More

1979 Carl Otto Nordström

1979 Carl Otto Nordström
Read More

1978 Anders W. Mårtensson

1978 Anders W. Mårtensson
Read More

1977 Bengt Cnattingius

1977 Bengt Cnattingius
Read More

1975 Ragnhild Boström

1975 Ragnhild Boström
Read More

1974 Erik Nylén

1974 Erik Nylén
Read More

1973 Armin Tuulse

1973 Armin Tuulse
Read More

1973 Ivar Andersson

1973 Ivar Andersson
Read More

1972 Mårten Stenberger

1972 Mårten Stenberger
Read More

1972 Bengt Söderberg

1972 Bengt Söderberg
Read More

1970 Andreas Oldeberg

1970 Andreas Oldeberg
Read More

1970 Andreas Lindblom

1970 Andreas Lindblom
Read More

1968 Agnes Geijer

1968 Agnes Geijer
Read More

1966 Rune Norberg

1966 Rune Norberg
Read More

1965 Wilhelm Holmqvist

1965 Wilhelm Holmqvist
Read More

1964 Nils Sundqvist

1964 Nils Sundqvist
Read More

1963 Nils Gustaf Gejvall

1963 Nils Gustaf Gejvall
Read More

1960 Birger Nerman

1960 Birger Nerman
Read More

1958 Hans Andersson

1958 Hans Andersson
Read More

1957 Aron Andersson

1957 Aron Andersson
Read More

1955 Lili Kaelas

1955 Lili Kaelas
Read More

1952 Ragnar Blomqvist

1952 Ragnar Blomqvist
Read More

2012 Docent Lennart Karlsson

Lennart Karlsson mottog Montelius-medaljen av Svenska Fornminnesföreningen den 12.12. 2012 med följande prismotivering: Docent Lennart Karlsson kände tidigt att han ville arbeta med bilder och utbildade sig därför till teckningslärare. Som sådan verkade han först några år i Arvika, me
Read More

2012 Professor emeritus Jan Svanberg

Motivering för tilldelandet av Svenska Fornminnesföreningens Oscar Monteliusmedalj till Jan Svanberg 25 april 2012. Professor Jan Svanberg har på ett förtjänstfullt sätt under 21 års tid fungerat som ordförande i Svenska Fornminnesföreningen. Denna insats kvalificerar honom redan i oc
Read More

2011 Docent Claes Gejrot

Svenska Fornminnesföreningens Oscar Monteliusmedalj – nominering av mottagare 2011 Till styrelsen för Svenska Fornminnesföreningen Undertecknad nominerar härmed docent Claes Gejrot till SFF:s Oscar Monteliusmedalj 2011. Gejrot är född 1960 och han är den nuvarande huvudredaktören seda
Read More

2011 Professor Knut Drake

Knut Drake, nu 84 år, har av Svenska Fornminnesföreningen belönats med medaljen till Oscar Montelus minne på grund av en sällsynt lång, fruktbringande och ingalunda avslutad verksamhet i Åbo som byggnadshistorisk forskare, museiman och akademisk lärare. Efter skolgång i födelsestaden
Read More