2019 Annie Winblad Jakubowski

Med stor lyhördhet och konstnärlig integritet formger Annie Winblad Jakubowski hyllningar och hågkomster över livsgärningar, historiska händelser och prestationer. Sin gedigna utbildning i grafisk design och illustration och i skulptur har hon från Konstfack i Stockholm och från City and Guilds of London Art School. Under sitt konstnärskap hon har formgivit bl.a. mynt och medaljer, gravstenar och utsmyckningar för hela begravningsplatser. Bland hennes uppdragsgivare märks Sveriges Riksbank, Svenska Kyrkan, Svenska Skyttesportförbundet och många privatpersoner. Ett av hennes mest spridda konstverk har de flesta av oss sett och hållit i vår hand, nämligen 2009 års enkrona vilken var en specialprägling som markerade Finlands avskiljande från Sverige år 1809. Motivet på myntets frånsida visar horisontlinjen och vattnet som möter himmel, det vatten som förbinder de båda länderna.  Omskriften ”… den underbara sagan om ett land på andra sidan hafvet … är hämtad från ”Fänriks Ståls sägner”.

När Annie Winblad Jakubowski för några år sedan formgav Svenska fornminnesföreningens logotyp inspirerades hon av meanderslingan på det gravklot som finns vid Inglinge hög i Småland, kungshögen som ägarna Salomon Fredrik och Anna Cervin skänkte till Svenska Fornminnesföreningen år 1870. På den medalj hon formgivit, och som delas ut av Svenska Fornminnesföreningen till mottagaren av Mandelgrenpriset, pryds frånsidan av en evighetsknut vars förlaga är tecknad av prisets donator, docent Lennart Karlsson.

I Annie Winblad Jakubowskis konstnärliga gärning ges historien ständigt en framträdande roll – om det så rör historiska händelser, tidsuttryck, minnen eller hela liv. Tider knyts samman, dåtid med nutid, på färd mot framtid. Genom sin utformning av Svenska Fornminnesföreningens logotyp och Mandelgrens-medalj har hon bidragit till att föra föreningens arbete vidare med stil och värdighet utifrån en helgjuten konstnärlig vision och en grundläggande förståelse för föreningens syfte och verksamhet. Det är med stor glädje vi tilldelar henne Svenska Fornminnesföreningens Oscar Montelius-medalj jubileumsåret 2019.