Mottagare av Svenska fornminnesföreningens förtjänsttecken

Karl Lysén, styrelseledamot 2019-2024, föreningens skattmästare 2021-2024

Tina Rodhe, styrelseledamot 2013-2024, föreningens ordförande 2021-2024