1987 Sven Axel Hallbäck, Peter Tångeberg

1987 Sven Axel Hallbäck, Peter Tångeberg