Stipendiater 2024

FM Staffan von Arbin, Uddevalla, Prover på fiskeanläggningar vid Aranäsborgen (10 000 kr, Birger Nermans fond)

FM Sebastian Boström, Malmö, Slitspårsanalys av kvartsredskap från Dagsmosse (10 000 kr, Birger Nermans fond)

FD Rune Edberg, Uppsala, glasyranalyser på uppståndelseägg i Sigtuna (10 000 kr, Jan Peder Lamms fond)

FD Alf Ericsson, Linköping, Publicera data från fornborgen Jättekyrkan (Sö) (6 000 kr, Birger Nermans fond)

FD Markus Fjellström, Stockholm, Konferensdeltagande (10 000 kr, Hildebrandsfonden)

FM Greer Jarrett, Lund, Konferensdeltagande (7 000 kr, Hildebrandsfonden)

FM Cecilia Karlsson, Uppsala, Konferensdeltagande (5 000 kr, Aron Anderssons fond)

FD Anton Larsson, Nynäshamn, Grundämnesanalyser på slagg (10 000 kr, Inga Sernings fond)

FD Per Nilsson, Linköping, Konferenssession EAA (10 000 kr, Hildebrandsfonden)

FD Astrid Noterman, Konferenssession EAA (9 915 kr, Hildebrandsfonden)

FM Siri Pettersson Bergman, Uppsala, Kurs i makrofossilanalys (10 000 kr, Ingrid Nords fond)

FM Erik Solfeldt, Stockholm, 14C datering Vegaexpeditionens samling (10 000 kr, Birger Nermans fond)

FM Bettina Stolle, Vallentuna, Språkgranskning avhandlingsartikel (6 000 kr, Hildebrandsfonden)

Birgitta Åkesson, Trelleborg, Bybildningen i Ljunits och Herrestads härader (10 000 kr, Hildebrandsfonden)