2019 Ann Catherine Bonnier

2019 tilldelades fyra personer Monteliusmedalj. Prisutdelningen ägde rum i Riddarhuset i Stockholm i samband med Svenska Fornminnesföreningens 150-årsjubileum.

Docent Ann Catherine Bonnier

De medeltida kyrkornas byggnadshistoria från kristnandet och framåt har länge varit konsthistorikern docent Ann Catherine Bonniers forskningsområde. Efter flera volymer för Sveriges Kyrkor under 1970-talet kom 1987 doktorsavhandlingen Kyrkorna berättar: Upplands kyrkor 1250 – 1350. Avhandlingen behandlar uppförandet av de stora tegelkyrkor som byggdes i Uppland under högmedeltiden och sätter in dessa i ett både arkitektoniskt, konsthistoriskt och socialt sammanhang. Som mångårig medarbetare på Riksantikvarieämbetet har Ann Catherine Bonnier bland mycket annat varit en tongivande medarbetare i Sockenkyrkoprojektet och redaktionsmedlem för Sveriges Kyrkor, samtidigt som hon flitigt förmedlat sina vetenskapliga rön till en bredare allmänhet. Hon har även publicerat en rad vetenskapliga arbeten om Östergötlands äldre arkitektur och kyrkobyggnader, här kan speciellt hennes arbeten om Alvastra kloster och Örberga kyrka nämnas.

Ann Catherine Bonnier har under hela sin akademiska forskargärning arbetat i en tvärvetenskaplig anda där traditionell konsthistorisk praktik har förenats med arkeologi, historia, byggnadsvård och kyrkohistoria. Hon har också under många år varit en självklar del av det medeltidshistoriska nätverket på Stockholms universitet och runt Riksarkivets forskningsprojekt Det medeltida Sverige. Med sina stora kunskaper om byggnadsarkeologi och sin breda forskargärning inom de konsthistoriska, kulturminnesvårdande och medeltidsarkeologiska fälten är Ann Catherine Bonnier en mycket värdig mottagare av Svenska Fornminnesföreningens medalj till Oscar Montelius minne.