2003 Professor Åke Hyenstrand

Åke Hyenstrand tilldelas Montelius-medaljen för att han under ett långt arbetsliv

- haft ett djupt engagemang för vården av våra kulturminnen,
- varit en frågvis, fantasifull och framstående forskare
- och inte minst en engagerad och stimulerande lärare.

Stockholm den 27 mars 2003

Gustaf Trotzig, Styrelseledamot och Jan Svanberg, Ordförande i Svenska Fornminnesföreningen