Stipendiater 2023

Stipendier utdelade ur föreningens fonder år 2023.

FM Lukas Albrecht, München, studieresa till Gotlands bildstenar (10 000, Jan Peder Lamms fond)
Sebastian Boström, Malmö, slitspårsanalyser på material från Dagsmosse (10 000, Birger Nermans fond)
Dr Torbjörn Brorsson, Landskrona, analys av keramik från Gustavia (10 000, Hildebrandfonden)
FK Ylva Bäckström, Löttorp, 14C-prover på skelett från Sala (10 000, Ingrid Nords fond)
FM Love Eriksson, Holmsund, föremålsdokumentation i Norrbotten (5 000, Birger Nermans fond)
Sandra Tornberg Fritz, Lund, analys av tandemalj (2 300, Hildebrandfonden)
FM Anna Henningsson, Norrköping, UV-foto av kalkmålningar i Höör k:a (10 000, Aron Anderssons fond)
FM Nathalie Hinders, Enskede, tunnslipsanalys av keramik från Alvastra pålbyggnad (10 000, Birger Nermans fond)
FM Marieke Ivarsson-Aalders, Vallentuna, materialanalyser på Gotland (7 500, Hildebrandfonden)
FM Wilhelm Ljungar, Täby, konferensdeltagande IMC Leeds (8 000, Hildebrandfonden)
Docent Gert Magnusson, Stockholm, fältarbeten kring vattendriven järnhantering (10 000, Inga Sernings fond)
Michael Monzon, Umeå, provtagning i torvmosse vid Trelleborg (5 000, Birger Nermans fond)
FM Zoë Pochon, Stockholm, konferensdeltagande EAA (10 000, Hildebrandfonden)
Professor Eva Svensson, Karlstad, 14C-prover från Kårebolssätern (10 000, Hildebrandfonden)
FD Anna Sörman, Skövde, metodutveckling kring bronsanalyser (5 000, Birger Nermans fond)
FK Birgitta Åkesson, Trelleborg, kulturhistorisk dokumentation i Vemmenhögs hd (10 000,
Hildebrandfonden)