2009 Professor Stig Welinder

Professor emeritus Stig Welinder tilldelas Monteliusmedaljen för sina mångåriga och betydelsefulla insatser för svensk arkeologi, inte minst från sin tid vid Mittuniversitetet (tidigare Mitthögskolan). Welander är även paleobotaniker och etnohistoriker. För en bredare publik är han känd för den första volymen i standardverket om Sveriges historia: ”Sveriges historia – 13 000 f.Kr. – 600 e.Kr.”, utgiven genom Norsteds förlag.

Stig Welinder tilldelades Monteliusmedaljen vid föreningens julmöte på Historiska museet den 10 december 2009.