2013 Fil. dr Hans Gillingstam

Hans_GillingstamSvenska Fornminnesföreningen har beslutat att tilldela fil. dr Hans Gillingstam 2013 års Monteliusmedalj.

1947 beslöt Svenska Fornminnesföreningen att instifta en medalj till Oscar Montelius minne. Den utdelas för ”framstående insatser på föreningens intresseområden, främst arkeologisk forskning, men även den yttre kulturminnesvården och museiväsendet”.

Hans Gillingstam, född 1925, är Sveriges främste medeltidsgenealog. Han disputerade på avhandlingen Ätterna Oxenstierna och Vasa under medeltiden: släkthistoriska studier (1952). Gillingstam har under många år varit verksam som redaktör för Svenskt biografiskt lexikon och har därtill författat en mängd artiklar och recensioner i olika vetenskapliga fora.

Bokverket Äldre svenska frälsesläkter, utgivet av Riddarhusdirektionen, består av genealogier över främst de riksrådsätter som hade utslocknat på manssidan före Riddarhusets tillkomst. Ända sedan projektets begynnelse under tidigt 1950-tal till dess slutförande 2013 har Hans Gillingstam medverkat som redaktör och forskare.

Hans Gillingstams arbeten kännetecknas av exemplarisk noggrannhet och vederhäftighet och hans produktivitet är omtalad. Gillingstams bidrag till kännedomen om Sveriges äldre släkt- och personhistoria är omfattande.