Vikingarnas värld på Historiska museet

Tid och plats: onsdagen 29 september 2021, kl. 17. 00 (OBS tid)

Gunnar Andersson visar den nya vikingautställningen på Historiska museet. Samling i entréhallen. Max 20 deltagare. Anmälan till: jackie.taffinder@gmail.com.

Foto: Erik Lernestål, Statens historiska museer