Oscar Montelius och Italien: Arkeologi och kunskapsproduktion 1870 – 1910

Porträtt av Oscar Montelius. Foto: Wellcome Images

Tid och plats: kl. 18.00, onsdag 24 november 2021, Barockhallen på Historiska museet.

Den 4 november 1921 avled Oscar Montelius. Novembermötet uppmärksammar detta genom en föreläsning av Anna Gustavsson, forskarstuderande vid Göteborgs universitet. Föreläsningen kommer att handla om Annas forskningsprojekt, lyfta fram delar ur Monteliusarkiven och visa material som finns där.

Under eftermiddagen samma dag besöker vi även gemensamt Oscar Montelius grav på Norra Kyrkogården. Mer information om detta följer under hösten.

Max 50 deltagare. Anmälan till jackie.taffinder@gmail.com.