Helgresa till Göteborg

Lördagen den 30 oktober – söndagen den 31 oktober 2021 besöker vi Fornminnesföreningen i Göteborg.

Utifrån föreningens jubileumsskrift ”Göteborg 400 år. Platser med historia” besöker vi under lördagen några fornlämningar i Göteborg som visas för oss av författare i jubileumsskriften. Under söndagen gör vi andra studiebesök i eller omkring staden. För den som vill förbereda sig kommer skriften att kunna beställas till rabatterat pris. Mer information följer inom kort.