Föreläsning om vikingatida sköldar i ting, bild och text med Kerstin Odebäck

Tid och plats: onsdag 27 april kl. 18, Historiska museet, Narvavägen 13-17. Anmälan till info@fornminnesforeningen.com.

Vikingatida sköldar i ting, bild och text

Sköldar hör till de mest ikoniska föremålstyperna förknippade med skandinavisk vikingatid, trots det har de tidigare ägnats sparsamt med forskningsintresse. De finns representerade i olika typer av källmaterial som gravfynd, som miniatyrer och i figurativa framställningar, samt som del av bilder och texter. När sköldar studeras med hänsyn till alla olika källmaterial framträder betydelser och funktioner som går långt bortom det som krigarens vapen. Vilka betydelser hade sköldar för vikingatidens människor? Och vilka utmaningar innebär det att studera olika källmaterial utan att göra avkall på den arkeologiska blicken?

Kerstin Odebäck disputerade nyligen i arkeologi på sin avhandling ”Vikingatida sköldar – Ting, bild och text som associativt fält” vid Stockholms Universitet.