Digital föreläsning om dalmåleriets värld med Sebastian Selvén

Sebastian Selvén, Dalarnas museum

Tid och plats: onsdag 30 mars kl. 18.00. Digital föreläsning via Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61289044178

Dalmåleriets värld – läskultur och folklig religiositet i norra Mellansverige

Svensk folkkonst har kallats ”Bibeln på bondens vägg” på grund av sin djupa förankring i bibliska berättelser. Faktum är dock att även många andra litterära verk funnit vägen upp på stugväggarna: psalmboken, fromhetslitteratur, humor och nyheter liksom folkliga berättelser och motiv. Vad säger dalmåleriet, vår kanske mest kända folkkonsttradition, om 1700- och 1800-talets litterära och kulturella världar; vad man läste och vad man trodde?

Sebastian Selvén är antikvarie vid Dalarnas museum.